finn | Kifejezések - Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél

Motivációs levél | Önéletrajz / CV | Ajánlólevél / Referencialevél

Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás

Bäste herrn,
Hyvä Herra,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Bästa frun,
Hyvä Rouva
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Bästa herr eller fru,
Hyvä Herra / Rouva
Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen
Bästa herrar,
Hyvät vastaanottajat,
Hivatalos, több címzett
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Hyvät vastaanottajat,
Hivatalos, címzett(ek) neve és neme ismeretlen
Bäste herr Smith,
Hyvä herra Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Bästa fru Smith,
Hyvä rouva Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Bästa fröken Smith,
Hyvä neiti Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Bästa fru Smith,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
Honnan ismered a jelentkezőt
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
Honnan ismered a jelentkezőt
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Ajánlólevél / Referencialevél - Készségek

Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
A jelentkező személyiségének pozitív oldala
... utmärkte sig genom att ...
...erottautui hyvillä...
Legfontosabb pozitív tulajdonságok leírása
Hens största talang är / finns inom ...
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
A jelentkező erősségeinek bemutatása
Hen är en kreativ problemlösare.
Hän on luova ongelmanratkaisija
Egy olyan jelentkező leírása, aki elfogadja és megoldja a kihívásokat
Hen har en bred kompetens.
Hänellä on laajat taidot
Általánosságban jó képességű jelentkező leírása
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
Annak leírása, hogy a jelentkező jó kommunikációs készségekkel rendelkezik
Hen hanterar ansvar väl.
Hän on luotettava henkilö
Annak leírása, hogy a jelentkező képes egy csapatot/projektet jól irányítani és jól dolgozik nyomás alatt is
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Hänellä on hyvä tietämys...
Annak leírása, hogy a jelentkező milyen készségekkel rendelkezik
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dicsérő
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
Részletes leírása annak, hogy a jelentkező mire képes
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
A jelentkező legjobb tulajdonságának leírása
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
Egy olyan jelentkező leírása, aki aktív, és szeret részt venni a munkában
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dícsérő

Ajánlólevél / Referencialevél - Felelősségi körök

Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
A feladatkörök leírása, illetve, hogy azok pontosan mit is tartalmaznak
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Hänen päävastuualueensa olivat...
A jelentkező korábbi feladatköreinek leírása
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
Heti feladatkörök leírása

Ajánlólevél / Referencialevél - Értékelés

Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
A jelentkező pozitív értékelése
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
Nagyon pozitív értékelésnél
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
Pozitív értékelésnél
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
Pozitív értékelésnél
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
Értékelésnél negatív oldal ismertetése
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
Valamilyen különleges okból ajánlani a jelentkezőt, nagyon pozitív értékelés

Ajánlólevél / Referencialevél - Lezárás

... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
Amikor nem gondolod, hogy a jelentkező alkalmas a pozícióra
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
Pozitív ajánlólevél lezárásakor