finn | Kifejezések - Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél

Motivációs levél | Önéletrajz / CV | Ajánlólevél / Referencialevél

Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás

Distinguido Señor:
Hyvä Herra,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Distinguida Señora:
Hyvä Rouva
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Distinguidos Señores:
Hyvä Herra / Rouva
Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen
Apreciados Señores:
Hyvät vastaanottajat,
Hivatalos, több címzett
A quien pueda interesar
Hyvät vastaanottajat,
Hivatalos, címzett(ek) neve és neme ismeretlen
Apreciado Sr. Pérez:
Hyvä herra Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Apreciada Sra. Pérez:
Hyvä rouva Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Apreciada Srta. Pérez:
Hyvä neiti Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Apreciada Sra. Pérez:
Hyvä neiti / rouva Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Puedo recomendar abiertamente a X...
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
Honnan ismered a jelentkezőt
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
Honnan ismered a jelentkezőt
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Ajánlólevél / Referencialevél - Készségek

Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
A jelentkező személyiségének pozitív oldala
X se distinguió por su...
...erottautui hyvillä...
Legfontosabb pozitív tulajdonságok leírása
Su más considerable talento es...
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
A jelentkező erősségeinek bemutatása
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Hän on luova ongelmanratkaisija
Egy olyan jelentkező leírása, aki elfogadja és megoldja a kihívásokat
Tiene una amplia gama de habilidades.
Hänellä on laajat taidot
Általánosságban jó képességű jelentkező leírása
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
Annak leírása, hogy a jelentkező jó kommunikációs készségekkel rendelkezik
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Hän on luotettava henkilö
Annak leírása, hogy a jelentkező képes egy csapatot/projektet jól irányítani és jól dolgozik nyomás alatt is
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Hänellä on hyvä tietämys...
Annak leírása, hogy a jelentkező milyen készségekkel rendelkezik
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dicsérő
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
Részletes leírása annak, hogy a jelentkező mire képes
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
A jelentkező legjobb tulajdonságának leírása
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
Egy olyan jelentkező leírása, aki aktív, és szeret részt venni a munkában
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dícsérő

Ajánlólevél / Referencialevél - Felelősségi körök

Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
A feladatkörök leírása, illetve, hogy azok pontosan mit is tartalmaznak
Sus principales responsabilidades fueron...
Hänen päävastuualueensa olivat...
A jelentkező korábbi feladatköreinek leírása
Sus tareas diarias involucraban...
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
Heti feladatkörök leírása

Ajánlólevél / Referencialevél - Értékelés

Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
A jelentkező pozitív értékelése
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
Nagyon pozitív értékelésnél
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
Pozitív értékelésnél
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
Pozitív értékelésnél
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
Értékelésnél negatív oldal ismertetése
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
Valamilyen különleges okból ajánlani a jelentkezőt, nagyon pozitív értékelés

Ajánlólevél / Referencialevél - Lezárás

X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
Amikor nem gondolod, hogy a jelentkező alkalmas a pozícióra
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
Pozitív ajánlólevél lezárásakor