holland | Kifejezések - Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél

Motivációs levél | Önéletrajz / CV | Ajánlólevél / Referencialevél

Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás

Stimate Domn,
Geachte heer
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Stimată Doamnă,
Geachte mevrouw
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Stimate Domn/Stimată Doamnă,
Geachte heer, mevrouw
Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen
Stimați Domni,
Geachte dames en heren
Hivatalos, több címzett
În atenția cui este interesat,
Geachte dames en heren
Hivatalos, címzett(ek) neve és neme ismeretlen
Stimate Domnule Popescu,
Geachte heer Jansen
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Stimată Doamnă Popescu,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Sunt încântat de faptul că sunt solicitat să ofer referințe pentru...
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Am făcut cunoștință cu...în..., când s-a alăturat... .
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
...m-a rugat să îi scriu o scrisoare de recomandare pentru a o atașa aplicației sale pentru... . Sunt foarte încântat de acest lucru.
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu superiorul/supervizorul/colegul lui... începând cu... .
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Mă bucură faptul că am ocazia de a scrie această scrisoare de recomandare pentru... . În cuprinsul ei aș dori să îmi expun respectul și aprecierea pentru acest tânăr inteligent care a adus contribuții excepționale activității echipei mele.
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Nu am nicio ezitare în a scrie o scrisoare de recomandare pentru...
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Îmi face o deosebită plăere să scriu o scrisoare de recomandare pentru...
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Îl/o cunosc pe ... încă de acum..., când s-a alăturat clasei mele/a început să lucreze la... .
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
Îl/o cunosc pe... de...din postura mea de...la... .
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Honnan ismered a jelentkezőt
Am fost superiorul/supraveghetorul/colegul/profesorul lui ... în perioada... .
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Honnan ismered a jelentkezőt
... a lucrat pentru compania mea la proiecte diferite ca ..., și bazându-mă pe rezultatele activițății sale l-aș considera/ aș considera-o unul dintre cei mai buni/una dintre cele mai bune ... care au lucrat vreodată pentru companie.
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Ajánlólevél / Referencialevél - Készségek

Încă de la începutul colaborării noastre îl cunosc pe ... ca pe o persoană... .
Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
A jelentkező személyiségének pozitív oldala
... s-a distins prin.... .
... onderscheidde zich door ...
Legfontosabb pozitív tulajdonságok leírása
Talentul său cel mai mare rezidă din/este...
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
A jelentkező erősségeinek bemutatása
... este o persoană creativă când vine vorba de rezolvarea problemelor.
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Egy olyan jelentkező leírása, aki elfogadja és megoldja a kihívásokat
...dispune de o mare varietate de aptitudini.
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Általánosságban jó képességű jelentkező leírása
... își comunică ideile clar și univoc.
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Annak leírása, hogy a jelentkező jó kommunikációs készségekkel rendelkezik
... face față cu ușurință responsabilităților.
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Annak leírása, hogy a jelentkező képes egy csapatot/projektet jól irányítani és jól dolgozik nyomás alatt is
... a dovedit că stăpânește o paletă largă de cunoștințe în domeniul/domeniile...
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Annak leírása, hogy a jelentkező milyen készségekkel rendelkezik
Pătrunde cu repeziciune noile concepte explicate și acceptă cu ușurință criticile constructive și indicațiile legate de activitatea sa.
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dicsérő
Aș dori să menționez aici faptul că ... este ... și are abilitățile necesare pentru a... .
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Részletes leírása annak, hogy a jelentkező mire képes
Abilitatea sa extraordinară de a... a fost de neprețuit pentru noi.
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
A jelentkező legjobb tulajdonságának leírása
... își asumă în mod constant un rol activ în ceea ce privește...
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Egy olyan jelentkező leírása, aki aktív, és szeret részt venni a munkában
...își termină întotdeauna munca la timp. Când are nelămuriri legate de sarcinile sale, ... le expune clar și direct, enunțând ceea ce alții ar putea resimți la rândul lor dar nu pot sau nu doresc să spună.
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dícsérő

Ajánlólevél / Referencialevél - Felelősségi körök

În perioada cât a lucrat la noi, ... a ... . Responsabilitățile care decurg din acest lucru sunt ... .
Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
A feladatkörök leírása, illetve, hogy azok pontosan mit is tartalmaznak
Printre responsabilitațile sale principale se numără ... .
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
A jelentkező korábbi feladatköreinek leírása
Printre responsabilitățile sale săptămânale se numără...
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Heti feladatkörök leírása

Ajánlólevél / Referencialevél - Értékelés

Aș dori să spun faptul că este o reală plăcere să lucrezi cu ... . Este o persoană inteligentă pe care te poți baza și are și un simț al umorului bine dezvoltat.
Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
A jelentkező pozitív értékelése
Dacă evoluția sa in compania noastră este un bun indicator pentru evoluția pe care o va avea în compania Dvs. înseamnă că ... va deveni o persoană de bază în schema companiei.
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Nagyon pozitív értékelésnél
După părerea mea, ... este o persoană care muncește mult, are inițiativă și înțelege în mod invariabil cu exactitate implicațiile oricărui proiect la care ia parte.
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Pozitív értékelésnél
... își îndeplinește în mod constant sarcinile având o calitate a muncii maximă realizată întotdeauna în timp util.
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
Pozitív értékelésnél
Singurul punct slab pe care l-am observat de-a lungul activtății derulate în cadrul companiei noastre a fost... .
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Értékelésnél negatív oldal ismertetése
Consider că ... ar trebui avut în vedere înaintea altor candidați deoarece...
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Valamilyen különleges okból ajánlani a jelentkezőt, nagyon pozitív értékelés

Ajánlólevél / Referencialevél - Lezárás

...va avea cu siguranță o contribuție pozitivă la activitățile companiei Dvs. Dacă doițisă vă ofer și alte informații mă puteți contacta prin e-mail sau la telefon.
… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
... are din partea mea o recomandare puternică. Va fi cu siguranță o persoană merituoasă în cadrul echipei Dvs.
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Sunt convins că ... va continua să fie la fel de productiv/ă. El/ea se bucură de recomandările mele cele mai calde.
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Îl/o recomand pe ... cu cea mai mare căldură şi fără nicio rezervă. Vă rog să mă contactaţi prin e-mail sau telefornic dacă veţi avea întrebări pe viitor.
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Am încredere deplină în abilităţile sale extraordinare de ... şi îl/o recomand cu cea mai mare căldură pentru a-şi continua studiile la universitatea Dvs. unde îşi poate cultiva şi dezvolta abilităţile sale strălucite.
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Îmi face o deosebită plăcere să fiu în postura de a-l recomanda/a o recomanda pe... cu toată căldura şi sper că informaţiile pe care vi le furnizez vă vor fi de folos.
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Îl recomand cu entuziasm pe ... ca fiind un candidat promiţător.
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Rar am avut ocazia de a reconamda pe cineva fără nicio rezervă. În acazul de faţă este chiar o plăcere să îl/o recomand pe ... .
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Am tot respectul pentru ... ca coleg dar trebuie să recunosc cu sinceritate faptul că nu îl pot recomanda companiei Dvs.
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Amikor nem gondolod, hogy a jelentkező alkalmas a pozícióra
Aş fi încâtat să vă răspund la potenţialele întrebări viitoare.
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Mă puteţi contacta prin intermediul poştei/e-mailului dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare.
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor