holland | Kifejezések - Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél

Motivációs levél | Önéletrajz / CV | Ajánlólevél / Referencialevél

Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Geachte heer
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Geachte mevrouw
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Geachte heer, mevrouw
Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Geachte dames en heren
Hivatalos, több címzett
A quem possa interessar,
Geachte dames en heren
Hivatalos, címzett(ek) neve és neme ismeretlen
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Geachte heer Jansen
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
É com satisfação que forneço referências sobre...
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Honnan ismered a jelentkezőt
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Honnan ismered a jelentkezőt
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Ajánlólevél / Referencialevél - Készségek

Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
A jelentkező személyiségének pozitív oldala
... distinguiu-se por ...
... onderscheidde zich door ...
Legfontosabb pozitív tulajdonságok leírása
O seu maior talento é ...
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
A jelentkező erősségeinek bemutatása
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Egy olyan jelentkező leírása, aki elfogadja és megoldja a kihívásokat
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Általánosságban jó képességű jelentkező leírása
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Annak leírása, hogy a jelentkező jó kommunikációs készségekkel rendelkezik
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Annak leírása, hogy a jelentkező képes egy csapatot/projektet jól irányítani és jól dolgozik nyomás alatt is
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Annak leírása, hogy a jelentkező milyen készségekkel rendelkezik
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dicsérő
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Részletes leírása annak, hogy a jelentkező mire képes
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
A jelentkező legjobb tulajdonságának leírása
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Egy olyan jelentkező leírása, aki aktív, és szeret részt venni a munkában
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dícsérő

Ajánlólevél / Referencialevél - Felelősségi körök

Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
A feladatkörök leírása, illetve, hogy azok pontosan mit is tartalmaznak
Suas principais responsabilidades eram...
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
A jelentkező korábbi feladatköreinek leírása
Suas tarefas semanais consistiam em ...
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Heti feladatkörök leírása

Ajánlólevél / Referencialevél - Értékelés

Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
A jelentkező pozitív értékelése
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Nagyon pozitív értékelésnél
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Pozitív értékelésnél
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
Pozitív értékelésnél
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Értékelésnél negatív oldal ismertetése
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Valamilyen különleges okból ajánlani a jelentkezőt, nagyon pozitív értékelés

Ajánlólevél / Referencialevél - Lezárás

... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Amikor nem gondolod, hogy a jelentkező alkalmas a pozícióra
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor