eszperantó | Kifejezések - Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél

Motivációs levél | Önéletrajz / CV | Ajánlólevél / Referencialevél

Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás

Уважаемый...
Estimata sinjoro,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Уважаемая...
Estimata sinjorino,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Уважаемые...
Estimata sinjoro/sinjorino,
Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen
Уважаемые...
Estimataj sinjoroj,
Hivatalos, több címzett
Уважаемые...
Al kiu ĝi povas koncerni,
Hivatalos, címzett(ek) neve és neme ismeretlen
Уважаемый г-н Смидт
Estimata sinjoro Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Уважаемая г-жа Смидт
Estimata sinjorino Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Уважаемая г-жа Смидт
Estimata sinjorino Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Уважаемая г-жа Смидт
Estimata sinjorino Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Для меня честь давать рекомендации ...
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Я познакомился с ... в..., когда он присоединился к...
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
... попросил меня написать рекомендательное письмо для подачи заявления на работу в.... Я с удовольствием сделал это.
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Было одним удовольствием быть начальником/коллегой ... начиная от...
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Я рад написать рекомендательное письмо для.. В этом письме я хотел бы выразить свою благодарность и уважение перед этим талантливым молодым человеком, который внес большой вклад в работу моей команды.
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Я ни минуты не сомневался при написании рекомендательного письма. для...
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Для меня чистое удовольствие писать рекомендательное письмо для
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Я знаю ... с..., когда он/она перешел в мой класс/начал работу в ..
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
Я знаком с... с... в меру моих возможностей как... в...
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
Honnan ismered a jelentkezőt
Я был шефом/начальником/колегой/учителем ... с.. по...
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
Honnan ismered a jelentkezőt
... работал на меня в различных проектах таких как..., и на основании проделанной им/ей работы я могу оценить его/ее как лучшего сотрудника, какого мы когда-либо имели.
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Ajánlólevél / Referencialevél - Készségek

С момента начала нашей совместной работы я знаю его/ее как человека...
Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
A jelentkező személyiségének pozitív oldala
... показал себя как...
...distingis per...
Legfontosabb pozitív tulajdonságok leírása
Его/ее главным талантом является...
Lia/ŝia plej granda talento estas...
A jelentkező erősségeinek bemutatása
Он/она обладает способностью креативно решать проблемы.
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
Egy olyan jelentkező leírása, aki elfogadja és megoldja a kihívásokat
Круг его/ее умений очень широк
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
Általánosságban jó képességű jelentkező leírása
Он/она обладает способностью доступно доносить свои идеи
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
Annak leírása, hogy a jelentkező jó kommunikációs készségekkel rendelkezik
Он/она проявил себя ответственным сотрудником
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
Annak leírása, hogy a jelentkező képes egy csapatot/projektet jól irányítani és jól dolgozik nyomás alatt is
Он/она хорошо разбирается в...
Li/ŝi havas grandan scion de....
Annak leírása, hogy a jelentkező milyen készségekkel rendelkezik
Он быстро схватывает новое, адекватно принимает здоровую критику и советы относительно его работы.
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dicsérő
Я хотел бы также упомянуть, что ... ... и обладает способностью...
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
Részletes leírása annak, hogy a jelentkező mire képes
Его/ее экстраординарная способность к... была бесценна.
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
A jelentkező legjobb tulajdonságának leírása
Он/она всегда принимает активную позицию в...
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
Egy olyan jelentkező leírása, aki aktív, és szeret részt venni a munkában
Он/она заканчивает свою работу в срок. Когда у нее/него возникают вопросы, опасения относительно порученного задания он/она четко и прямо высказывает это, выражая то, что другие возможно тоже думают, но не могут сказать.
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dícsérő

Ajánlólevél / Referencialevél - Felelősségi körök

За время работы у нас он/она... Его/ее обязанности включали...
Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
A feladatkörök leírása, illetve, hogy azok pontosan mit is tartalmaznak
Его/ее главными обязанностями было...
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
A jelentkező korábbi feladatköreinek leírása
Его/ее еженедельные задачи включали...
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
Heti feladatkörök leírása

Ajánlólevél / Referencialevél - Értékelés

Должен сказать, было приятно работать с ..., он/она надежный, образованный человек с хорошим чувством юмора.
Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
A jelentkező pozitív értékelése
Если то, как он/она показал себя в нашей компании является для вас хорошим показателем того, насколько хорошо он проявит себя в вашей, он/она должен быть очень подходящей кандидатурой для вашего предприятия.
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
Nagyon pozitív értékelésnél
Я считаю... трудолюбивым человеком, привыкшим всего добиваться собственными силами, точно понимающим суть проекта.
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
Pozitív értékelésnél
Постоянно показывает высокое качество работы и умение распределять время.
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
Pozitív értékelésnél
Единственной слабостью..., которую я когда-либо заметил было...
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
Értékelésnél negatív oldal ismertetése
Я полагаю, кандидатура .... должна быть рассмотрена в первую очередь, поскольку...
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
Valamilyen különleges okból ajánlani a jelentkezőt, nagyon pozitív értékelés

Ajánlólevél / Referencialevél - Lezárás

... будет отличным дополнением для вашей команды. Если в дальнейшем могу быть вам полезным, пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне.
...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
... заслужил мои наилучшие рекомендации. Она будет настоящей находкой для вашей компании.
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Я уверен, что ... продолжит работать очень эффективно. Он/она заслуживает моих наилучших рекомендаций.
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Без сомнений он/она заслужил мои наилучшие рекомендации. Пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне, если у вас возникнут дальнейшие вопросы.
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Я совершенно уверен в наличии у него/нее больших способностей к... и чрезвычайно рекомендую его/ее для продолжения учебы в вашем университете, где он/она может развить свой потенциал и проявить свой необычайный талант.
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Достаточно сказать, я даю ему/ей свои лучшие рекомендации. Надеюсь, предоставленная мной информация сможет быть полезной.
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Я с удовольствием рекомендую ... как подающего надежды сотрудника
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Мне редко приходилось давать кому-либо рекомендации, не раздумывая. Но в случае... я с удовольствием делаю это.
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Я уважаю... как коллегу, но должен честно сказать, что я бы не рекомендовал вам его/ее кандидатуру для работы в вашей компании.
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
Amikor nem gondolod, hogy a jelentkező alkalmas a pozícióra
Я с удовольствием отвечу на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
В любое время вы можете связаться со мной по почте / e-mail, если вам потребуется дополнительная информация.
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor