finn | Kifejezések - Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél

Motivációs levél | Önéletrajz / CV | Ajánlólevél / Referencialevél

Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás

Gentilissimo,
Hyvä Herra,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Gentilissima,
Hyvä Rouva
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
A chi di competenza,
Hyvä Herra / Rouva
Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen
Alla cortese attenzione di ...,
Hyvät vastaanottajat,
Hivatalos, több címzett
A chi di competenza,
Hyvät vastaanottajat,
Hivatalos, címzett(ek) neve és neme ismeretlen
Gentilissimo Sig. Rossi,
Hyvä herra Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Hyvä rouva Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Gentilissima Sig.na Verdi,
Hyvä neiti Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Sono felice di essere chiamato a parlare di...
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Ho avuto modo di venire a contatto con.... nel..., quando il Dott./Sig. .... si è unito a...
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
A seguito della richiesta di referenze presentata dal Dott./Sig.... da allegare alla domanda di lavoro per..., mi trovo ora e con piacere a compilare queste referenze.
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
È stato un vero piacere lavorare con il Dott./Sig.... in qualità di suo superiore/responsabile/collega...
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Sono felice di rispondere alla richiesta del Dott./Sig.... di ottenere delle referenze per... . In particolare vorrei sottolineare quanto io abbia apprezzato il lavoro del Dott./Sig...., un giovane che ha apportato un contributo unico per il team in cui ha lavorato e per l'intera azienda.
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Non ho alcuna esitazione a scrivere queste referenze per...
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
È un piacere per me redigere questa lettera di referenze per...
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Fin dall'inizio mi sono accorto/a di..., quando il Dott./Sig.... ha cominciato a frequentare le mie lezioni e a lavorare per...
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
Il Dott./Sig.... si è sempre distinto per...
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
Honnan ismered a jelentkezőt
Sono stato superiore/responsabile/collega/insegnante del Dott./Sig. dal... al...
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
Honnan ismered a jelentkezőt
...ha lavorato per me in varie occasioni in qualità di..., e dati i risultati del suo lavoro lo considero uno dei collaboratori più preziosi che abbia mai avuto.
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Ajánlólevél / Referencialevél - Készségek

Fin dall'inizio della nostra collaborazione sono entrato/a in stretto contatto con...
Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
A jelentkező személyiségének pozitív oldala
...si è distinto/a più volte per...
...erottautui hyvillä...
Legfontosabb pozitív tulajdonságok leírása
Il suo maggior punto di forza risiede nel/nella...
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
A jelentkező erősségeinek bemutatása
....ha dimostrato di essere in grado di risolvere problemi in maniera creativa.
Hän on luova ongelmanratkaisija
Egy olyan jelentkező leírása, aki elfogadja és megoldja a kihívásokat
....dispone di una vasta gamma di abilità.
Hänellä on laajat taidot
Általánosságban jó képességű jelentkező leírása
...è in grado di comunicare in maniera chiara e decisa le sue idee.
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
Annak leírása, hogy a jelentkező jó kommunikációs készségekkel rendelkezik
...è in grado di farsi carico di responsabilità di vario genere senza esitare.
Hän on luotettava henkilö
Annak leírása, hogy a jelentkező képes egy csapatot/projektet jól irányítani és jól dolgozik nyomás alatt is
...dispone di una vasta e completa conoscenza di...
Hänellä on hyvä tietämys...
Annak leírása, hogy a jelentkező milyen készségekkel rendelkezik
...riesce a cogliere velocemente nuovi concetti, è in grado di accettare positivimente le critiche che gli vengono fatte e le istruzioni che riceve per il suo lavoro.
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dicsérő
Vorrei anche menzionare le sue rimarchevoli capacità di...
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
Részletes leírása annak, hogy a jelentkező mire képes
È estremamente portato per...
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
A jelentkező legjobb tulajdonságának leírása
Ha sempre preso parte attiva in...
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
Egy olyan jelentkező leírása, aki aktív, és szeret részt venni a munkában
...ha sempre rispattato le scadenze. In caso di dubbi o domande riguardo ad un compito assegnato, ...non ha mai esitato a porre le sue domande o fugare i suoi dubbi in maniera chiara e diretta dando voce e contemporaneamente chiarendo, i dubbi dell'intero team.
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dícsérő

Ajánlólevél / Referencialevél - Felelősségi körök

Nel suo periodi di lavoro/stage presso la nostra azienda ...ha svolto le seguenti mansioni:
Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
A feladatkörök leírása, illetve, hogy azok pontosan mit is tartalmaznak
I suoi doveri principali erano:
Hänen päävastuualueensa olivat...
A jelentkező korábbi feladatköreinek leírása
Settimanalmente svolgeva le seguenti funzioni:
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
Heti feladatkörök leírása

Ajánlólevél / Referencialevél - Értékelés

Devo riconoscere che è stato un vero piacere avere ...nel mio team, è una persona affidabile, intelligente e piacevole.
Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
A jelentkező pozitív értékelése
I risultati raggiunti presso la nostra azienda possono servire da indicatori di quello che ...potrebbe apportare al vostro team. Sono convinto che ...si rivelerebbe una risorsa fondamentale anche per la vostra azienda.
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
Nagyon pozitív értékelésnél
Personalmente ritengo che ...sia un gran lavoratore con un grande senso del dovere e la capacità di comprendere che cosa significhi lavorare ad un progetto.
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
Pozitív értékelésnél
...ha sempre dato risultati ottimali in tempistiche notevoli.
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
Pozitív értékelésnél
L'unico punto di debolezza che abbia potuto notare in... è...
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
Értékelésnél negatív oldal ismertetése
Ritengo comunque che ...debba essere preso in considerazione per la posizione presso la vostra azienda in quanto...
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
Valamilyen különleges okból ajánlani a jelentkezőt, nagyon pozitív értékelés

Ajánlólevél / Referencialevél - Lezárás

...sarebbe un'acquisizione decisiva per il vostro programma. In caso fossero necessarie ulteriori referenze non esitate a contattarmi via email o telefono.
... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
...ha tutto il mio appoggio e le mie raccomandazioni in quanto credo che possa avere un impatto davvero positivo per il vostro programma.
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Sono sicuro che ...continuerà a garantire sempre risultati ottimali. Per questo motivo ve lo raccomando.
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
...ha tutto il mio appoggio e le mie più sincere raccomandazioni. Vi prego di contattarmi telefonicamente o via email per ulteriori informazioni.
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Sono fermamente convinto/a del grande apporto che ...potrebbe fornire alla vostra azienda e per questo ve lo raccomando. La sua formazione presso il vostro istituto universitario costituirebbe un'ottima, ulteriore, possibilità per lo sviluppo dei suoi, già notevoli, talenti.
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Vi invio, senza esitazioni, le mie raccomandazioni per il Dott./Sig.... . Confido nell'efficacia delle mie parole.
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Vi raccomando, senza esitazioni, ... in quanto lo considero un candidato promettente e di gran talento.
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Non capita di frequente di essere così sicuri e decisi nel raccomandare qualcuno. Nel caso del Dott./Sig.... è altresì un piacere inoltrarVi le mie raccomandazioni.
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Rispetto ...in qualità di collega ma mi trovo costretto a confidare, in tutta onestà, che non ritengo sia la persona adatta per la posizione in questione.
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
Amikor nem gondolod, hogy a jelentkező alkalmas a pozícióra
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi via posta/email.
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
Pozitív ajánlólevél lezárásakor