török | Kifejezések - Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél

Motivációs levél | Önéletrajz / CV | Ajánlólevél / Referencialevél

Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás

Sehr geehrter Herr,
Sayın Yetkili,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Sehr geehrte Frau,
Sayın Yetkili,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sayın Yetkili,
Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sayın Yetkililer,
Hivatalos, több címzett
Sehr geehrte Damen und Herren,
Yetkili makama,
Hivatalos, címzett(ek) neve és neme ismeretlen
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Sayın Ahmet Bey,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Sayın Ayşe Hanım,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Sayın Dilek Hanım,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Sayın Lale Hanım,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Ich stehe sehr gerne als Referenz für ... zur Verfügung.
... için referans olmak benim için büyük bir mutluluk.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Ich habe ... zuerst in ... kennengelernt, als er ... beitrat...
... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım.
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
... bat mich um ein Empfehlungsschreiben für seine Bewerbung als ... . Ich freue mich sehr, dies hiermit tun zu können.
... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Die Arbeit als Chef / Vorgesetzter / Kollege von ... seit ... hat mir viel Freude bereitet.
...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı olmak çok büyük bir zevkti.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Ich freue mich, dieses Empfehlungsschreiben für ... verfassen zu dürfen. In diesem Schreiben möchte ich meinen Respekt und meine Bewunderung für diesen jungen Mann / diese junge Frau zum Ausdruck bringen, der / die einen herausragenden Beitrag zur Arbeit meiner Gruppe geleistet hat.
... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son derece mutluyum. Bu parlak genç insanın çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı, grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek isterim bu mektupta.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Sehr gerne verfasse ich das Empfehlungsschreiben für...
... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Es ist mir eine große Freude, ein Empfehlungsschreiben für ... zu verfassen...
... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için bir zevk.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Ich kenne ... seit ..., als er / sie einen Kurs bei mir belegte / begann, als ... zu arbeiten.
...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
Ich kenne ... seit ... in meiner Tätigkeit als ... bei ... .
...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.
Honnan ismered a jelentkezőt
Ich war von ... bis ... Chef / Vorgesetzter / Kollege / Lehrer von ... .
...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş arkadaşı / öğretmeni idim.
Honnan ismered a jelentkezőt
... arbeitete für mich als ... an unterschiedlichen Projekten. Auf Grundlage seiner / ihrer Arbeit würde ich ihn / sie als einen / eine der besten ... einschätzen, der / die bislang für uns gearbeitet hat.
... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı, çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Ajánlólevél / Referencialevél - Készségek

Seit Beginn unserer Zusammenarbeit habe ich ihn / sie als ... Person kennengelernt.
Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden beri onu ... bir insan olarak bilirim.
A jelentkező személyiségének pozitív oldala
...zeichnete er sich dadurch aus, dass...
... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep ayırdı.
Legfontosabb pozitív tulajdonságok leírása
Zu seinen / ihren größten Stärken zählen...
Onun en büyük yeteneği ... altında yatar.
A jelentkező erősségeinek bemutatása
Er / sie ist ein(e) kreativ(e) Problemlöser(in).
O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür.
Egy olyan jelentkező leírása, aki elfogadja és megoldja a kihívásokat
Er / sie verfügt über ein vielfältiges Spektrum an Fähigkeiten.
Onun son derece yüksek aralıkta becerileri bulunmakta.
Általánosságban jó képességű jelentkező leírása
Er / sie kommuniziert seine / ihre Ideen klar und deutlich.
O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya aktarır.
Annak leírása, hogy a jelentkező jó kommunikációs készségekkel rendelkezik
Er / sie kann mit Verantwortung gut umgehen.
O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar.
Annak leírása, hogy a jelentkező képes egy csapatot/projektet jól irányítani és jól dolgozik nyomás alatt is
Er / sie verfügt über ein breites Wissen in... .
... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı var.
Annak leírása, hogy a jelentkező milyen készségekkel rendelkezik
Er erfasst neue Konzepte äußerst schnell und ist darüber hinaus offen für konstruktive Kritik und Anmerkungen zu seiner Arbeit.
Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dicsérő
An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass ... ist und die Fähigkeit besitzt, ... .
Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ... yapma yeteneğine sahiptir.
Részletes leírása annak, hogy a jelentkező mire képes
Seine / ihre außergewöhnliche Fähigkeit, ... , war von großem Wert.
... onun sıradışı özelliğidir.
A jelentkező legjobb tulajdonságának leírása
Er / sie hat in ... stets eine aktive Rolle eingenommen.
O ...'da her zaman aktif rol alır.
Egy olyan jelentkező leírása, aki aktív, és szeret részt venni a munkában
Er / sie hält sich stets an Terminabsprachen. Wenn er / sie ein Anliegen oder eine Rückfrage zu einer Aufgabe hat, spricht er / sie dies klar und deutlich an, und gibt damit anderen eine Stimme, die zwar ähnlich empfinden, dies aber nicht sagen können oder wollen.
İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir. Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dícsérő

Ajánlólevél / Referencialevél - Felelősségi körök

Während seiner / ihrer Zeit bei uns hat er / sie ... . Diese Verantwortung umfasste ... .
Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi sorumlulukları içeriyordu.
A feladatkörök leírása, illetve, hogy azok pontosan mit is tartalmaznak
Zu seinen / ihren wichtigsten Verantwortlichkeiten zählten...
... onun ana sorumlulukları arasındaydı.
A jelentkező korábbi feladatköreinek leírása
Seine / ihre wöchentlichen Aufgaben umfassten...
... onun haftalık görevleri arasındaydı.
Heti feladatkörök leírása

Ajánlólevél / Referencialevél - Értékelés

Ich möchte betonen, dass es eine Freude war, mit ... zu arbeiten. Er / sie ist eine verlässliche und kluge Person mit einem ausgeprägten Sinn für Humor.
Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.
A jelentkező pozitív értékelése
Wenn seine / ihre Leistung in unserem Unternehmen als Indiz für seine / ihre Leistung bei Ihnen gelten kann, dann wäre er / sie eine echte Bereicherung für Ihre Firma.
Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir değer olacaktır.
Nagyon pozitív értékelésnél
Meiner Meinung nach ist ... ein sehr fleißiger und eigenverantwortlicher Mitarbeiter, der ein Projekt stets in seiner Gänze durchdringt.
Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.
Pozitív értékelésnél
...liefert seine Arbeit ausnahmlos qualitativ hochwertig und termingerecht ab.
... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretir.
Pozitív értékelésnél
Die einzige Schwäche, die ich zu seiner / ihrer Leistung anmerken kann, war...
Performansındaki tek zayıf nokta ...
Értékelésnél negatív oldal ismertetése
Meiner Meinung nach sollte ... den Vorzug vor anderen Kandidaten erhalten, weil...
İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde değerlendirilmelidir çünkü ...
Valamilyen különleges okból ajánlani a jelentkezőt, nagyon pozitív értékelés

Ajánlólevél / Referencialevél - Lezárás

...wäre eine großartige Bereicherung für Ihr Programm. Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Ich gebe meine nachdrückliche Empfehlung für ... ab. Er / sie wäre eine Bereicherung für Ihr Programm.
...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Ich bin zuversichtlich, dass ... auch zukünftig sehr leistungsstark sein wird. Er / sie hat meine höchste Empfehlung.
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Ich kann ihn / sie ohne jeden Vorbehalt sehr empfehlen. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-posta yoluyla ulaşın.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Ich glaube fest an seine / ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten als ... und empfehle ihn / sie nachdrücklich zur Weiterbildung an Ihrer Universität, wo er / sie sich weiterentwicklen und seine / ihre Talente einsetzen kann.
Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Es ist mir eine große Freude, ihm / ihr meine höchste Empfehlung auszusprechen. Ich hoffe, dass diese Information für Sie hilfreich ist.
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Ich kann ... nachdrücklich als vielversprechenden Kandidaten empfehlen.
Son derece parlak bir aday olarak ...'u heyecanla tavsiye ediyorum size.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Ich habe selten die Gelegenheit, jemanden vorbehaltlos zu empfehlen. Daher ist es mir eine große Freude, dies im Falle von ... tun zu können.
Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak benim için büyük bir zevk.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Ich respektiere ... als Kollegen / Kollegin; trotzdem muss ich Ihnen ehrlicherweise mitteilen, dass ich ihn / sie für Ihr Unternehmen leider nicht empfehlen kann.
...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için öneremeyeceğim.
Amikor nem gondolod, hogy a jelentkező alkalmas a pozícióra
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Brief / Email zur Verfügung.
Sorularınız olursa memnuniyetle e-posta veya mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor