román | Kifejezések - Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél

Motivációs levél | Önéletrajz / CV | Ajánlólevél / Referencialevél

Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás

Sehr geehrter Herr,
Stimate Domn,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Sehr geehrte Frau,
Stimată Doamnă,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Sehr geehrte Damen und Herren,
Stimate Domn/Stimată Doamnă,
Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen
Sehr geehrte Damen und Herren,
Stimați Domni,
Hivatalos, több címzett
Sehr geehrte Damen und Herren,
În atenția cui este interesat,
Hivatalos, címzett(ek) neve és neme ismeretlen
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Stimate Domnule Popescu,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Stimată Doamnă Popescu,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Ich stehe sehr gerne als Referenz für ... zur Verfügung.
Sunt încântat de faptul că sunt solicitat să ofer referințe pentru...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Ich habe ... zuerst in ... kennengelernt, als er ... beitrat...
Am făcut cunoștință cu...în..., când s-a alăturat... .
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
... bat mich um ein Empfehlungsschreiben für seine Bewerbung als ... . Ich freue mich sehr, dies hiermit tun zu können.
...m-a rugat să îi scriu o scrisoare de recomandare pentru a o atașa aplicației sale pentru... . Sunt foarte încântat de acest lucru.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Die Arbeit als Chef / Vorgesetzter / Kollege von ... seit ... hat mir viel Freude bereitet.
Mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu superiorul/supervizorul/colegul lui... începând cu... .
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Ich freue mich, dieses Empfehlungsschreiben für ... verfassen zu dürfen. In diesem Schreiben möchte ich meinen Respekt und meine Bewunderung für diesen jungen Mann / diese junge Frau zum Ausdruck bringen, der / die einen herausragenden Beitrag zur Arbeit meiner Gruppe geleistet hat.
Mă bucură faptul că am ocazia de a scrie această scrisoare de recomandare pentru... . În cuprinsul ei aș dori să îmi expun respectul și aprecierea pentru acest tânăr inteligent care a adus contribuții excepționale activității echipei mele.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Sehr gerne verfasse ich das Empfehlungsschreiben für...
Nu am nicio ezitare în a scrie o scrisoare de recomandare pentru...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Es ist mir eine große Freude, ein Empfehlungsschreiben für ... zu verfassen...
Îmi face o deosebită plăere să scriu o scrisoare de recomandare pentru...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Ich kenne ... seit ..., als er / sie einen Kurs bei mir belegte / begann, als ... zu arbeiten.
Îl/o cunosc pe ... încă de acum..., când s-a alăturat clasei mele/a început să lucreze la... .
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
Ich kenne ... seit ... in meiner Tätigkeit als ... bei ... .
Îl/o cunosc pe... de...din postura mea de...la... .
Honnan ismered a jelentkezőt
Ich war von ... bis ... Chef / Vorgesetzter / Kollege / Lehrer von ... .
Am fost superiorul/supraveghetorul/colegul/profesorul lui ... în perioada... .
Honnan ismered a jelentkezőt
... arbeitete für mich als ... an unterschiedlichen Projekten. Auf Grundlage seiner / ihrer Arbeit würde ich ihn / sie als einen / eine der besten ... einschätzen, der / die bislang für uns gearbeitet hat.
... a lucrat pentru compania mea la proiecte diferite ca ..., și bazându-mă pe rezultatele activițății sale l-aș considera/ aș considera-o unul dintre cei mai buni/una dintre cele mai bune ... care au lucrat vreodată pentru companie.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Ajánlólevél / Referencialevél - Készségek

Seit Beginn unserer Zusammenarbeit habe ich ihn / sie als ... Person kennengelernt.
Încă de la începutul colaborării noastre îl cunosc pe ... ca pe o persoană... .
A jelentkező személyiségének pozitív oldala
...zeichnete er sich dadurch aus, dass...
... s-a distins prin.... .
Legfontosabb pozitív tulajdonságok leírása
Zu seinen / ihren größten Stärken zählen...
Talentul său cel mai mare rezidă din/este...
A jelentkező erősségeinek bemutatása
Er / sie ist ein(e) kreativ(e) Problemlöser(in).
... este o persoană creativă când vine vorba de rezolvarea problemelor.
Egy olyan jelentkező leírása, aki elfogadja és megoldja a kihívásokat
Er / sie verfügt über ein vielfältiges Spektrum an Fähigkeiten.
...dispune de o mare varietate de aptitudini.
Általánosságban jó képességű jelentkező leírása
Er / sie kommuniziert seine / ihre Ideen klar und deutlich.
... își comunică ideile clar și univoc.
Annak leírása, hogy a jelentkező jó kommunikációs készségekkel rendelkezik
Er / sie kann mit Verantwortung gut umgehen.
... face față cu ușurință responsabilităților.
Annak leírása, hogy a jelentkező képes egy csapatot/projektet jól irányítani és jól dolgozik nyomás alatt is
Er / sie verfügt über ein breites Wissen in... .
... a dovedit că stăpânește o paletă largă de cunoștințe în domeniul/domeniile...
Annak leírása, hogy a jelentkező milyen készségekkel rendelkezik
Er erfasst neue Konzepte äußerst schnell und ist darüber hinaus offen für konstruktive Kritik und Anmerkungen zu seiner Arbeit.
Pătrunde cu repeziciune noile concepte explicate și acceptă cu ușurință criticile constructive și indicațiile legate de activitatea sa.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dicsérő
An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass ... ist und die Fähigkeit besitzt, ... .
Aș dori să menționez aici faptul că ... este ... și are abilitățile necesare pentru a... .
Részletes leírása annak, hogy a jelentkező mire képes
Seine / ihre außergewöhnliche Fähigkeit, ... , war von großem Wert.
Abilitatea sa extraordinară de a... a fost de neprețuit pentru noi.
A jelentkező legjobb tulajdonságának leírása
Er / sie hat in ... stets eine aktive Rolle eingenommen.
... își asumă în mod constant un rol activ în ceea ce privește...
Egy olyan jelentkező leírása, aki aktív, és szeret részt venni a munkában
Er / sie hält sich stets an Terminabsprachen. Wenn er / sie ein Anliegen oder eine Rückfrage zu einer Aufgabe hat, spricht er / sie dies klar und deutlich an, und gibt damit anderen eine Stimme, die zwar ähnlich empfinden, dies aber nicht sagen können oder wollen.
...își termină întotdeauna munca la timp. Când are nelămuriri legate de sarcinile sale, ... le expune clar și direct, enunțând ceea ce alții ar putea resimți la rândul lor dar nu pot sau nu doresc să spună.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dícsérő

Ajánlólevél / Referencialevél - Felelősségi körök

Während seiner / ihrer Zeit bei uns hat er / sie ... . Diese Verantwortung umfasste ... .
În perioada cât a lucrat la noi, ... a ... . Responsabilitățile care decurg din acest lucru sunt ... .
A feladatkörök leírása, illetve, hogy azok pontosan mit is tartalmaznak
Zu seinen / ihren wichtigsten Verantwortlichkeiten zählten...
Printre responsabilitațile sale principale se numără ... .
A jelentkező korábbi feladatköreinek leírása
Seine / ihre wöchentlichen Aufgaben umfassten...
Printre responsabilitățile sale săptămânale se numără...
Heti feladatkörök leírása

Ajánlólevél / Referencialevél - Értékelés

Ich möchte betonen, dass es eine Freude war, mit ... zu arbeiten. Er / sie ist eine verlässliche und kluge Person mit einem ausgeprägten Sinn für Humor.
Aș dori să spun faptul că este o reală plăcere să lucrezi cu ... . Este o persoană inteligentă pe care te poți baza și are și un simț al umorului bine dezvoltat.
A jelentkező pozitív értékelése
Wenn seine / ihre Leistung in unserem Unternehmen als Indiz für seine / ihre Leistung bei Ihnen gelten kann, dann wäre er / sie eine echte Bereicherung für Ihre Firma.
Dacă evoluția sa in compania noastră este un bun indicator pentru evoluția pe care o va avea în compania Dvs. înseamnă că ... va deveni o persoană de bază în schema companiei.
Nagyon pozitív értékelésnél
Meiner Meinung nach ist ... ein sehr fleißiger und eigenverantwortlicher Mitarbeiter, der ein Projekt stets in seiner Gänze durchdringt.
După părerea mea, ... este o persoană care muncește mult, are inițiativă și înțelege în mod invariabil cu exactitate implicațiile oricărui proiect la care ia parte.
Pozitív értékelésnél
...liefert seine Arbeit ausnahmlos qualitativ hochwertig und termingerecht ab.
... își îndeplinește în mod constant sarcinile având o calitate a muncii maximă realizată întotdeauna în timp util.
Pozitív értékelésnél
Die einzige Schwäche, die ich zu seiner / ihrer Leistung anmerken kann, war...
Singurul punct slab pe care l-am observat de-a lungul activtății derulate în cadrul companiei noastre a fost... .
Értékelésnél negatív oldal ismertetése
Meiner Meinung nach sollte ... den Vorzug vor anderen Kandidaten erhalten, weil...
Consider că ... ar trebui avut în vedere înaintea altor candidați deoarece...
Valamilyen különleges okból ajánlani a jelentkezőt, nagyon pozitív értékelés

Ajánlólevél / Referencialevél - Lezárás

...wäre eine großartige Bereicherung für Ihr Programm. Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
...va avea cu siguranță o contribuție pozitivă la activitățile companiei Dvs. Dacă doițisă vă ofer și alte informații mă puteți contacta prin e-mail sau la telefon.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Ich gebe meine nachdrückliche Empfehlung für ... ab. Er / sie wäre eine Bereicherung für Ihr Programm.
... are din partea mea o recomandare puternică. Va fi cu siguranță o persoană merituoasă în cadrul echipei Dvs.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Ich bin zuversichtlich, dass ... auch zukünftig sehr leistungsstark sein wird. Er / sie hat meine höchste Empfehlung.
Sunt convins că ... va continua să fie la fel de productiv/ă. El/ea se bucură de recomandările mele cele mai calde.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Ich kann ihn / sie ohne jeden Vorbehalt sehr empfehlen. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
Îl/o recomand pe ... cu cea mai mare căldură şi fără nicio rezervă. Vă rog să mă contactaţi prin e-mail sau telefornic dacă veţi avea întrebări pe viitor.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Ich glaube fest an seine / ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten als ... und empfehle ihn / sie nachdrücklich zur Weiterbildung an Ihrer Universität, wo er / sie sich weiterentwicklen und seine / ihre Talente einsetzen kann.
Am încredere deplină în abilităţile sale extraordinare de ... şi îl/o recomand cu cea mai mare căldură pentru a-şi continua studiile la universitatea Dvs. unde îşi poate cultiva şi dezvolta abilităţile sale strălucite.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Es ist mir eine große Freude, ihm / ihr meine höchste Empfehlung auszusprechen. Ich hoffe, dass diese Information für Sie hilfreich ist.
Îmi face o deosebită plăcere să fiu în postura de a-l recomanda/a o recomanda pe... cu toată căldura şi sper că informaţiile pe care vi le furnizez vă vor fi de folos.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Ich kann ... nachdrücklich als vielversprechenden Kandidaten empfehlen.
Îl recomand cu entuziasm pe ... ca fiind un candidat promiţător.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Ich habe selten die Gelegenheit, jemanden vorbehaltlos zu empfehlen. Daher ist es mir eine große Freude, dies im Falle von ... tun zu können.
Rar am avut ocazia de a reconamda pe cineva fără nicio rezervă. În acazul de faţă este chiar o plăcere să îl/o recomand pe ... .
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Ich respektiere ... als Kollegen / Kollegin; trotzdem muss ich Ihnen ehrlicherweise mitteilen, dass ich ihn / sie für Ihr Unternehmen leider nicht empfehlen kann.
Am tot respectul pentru ... ca coleg dar trebuie să recunosc cu sinceritate faptul că nu îl pot recomanda companiei Dvs.
Amikor nem gondolod, hogy a jelentkező alkalmas a pozícióra
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Aş fi încâtat să vă răspund la potenţialele întrebări viitoare.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Brief / Email zur Verfügung.
Mă puteţi contacta prin intermediul poştei/e-mailului dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor