lengyel | Kifejezések - Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél

Motivációs levél | Önéletrajz / CV | Ajánlólevél / Referencialevél

Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás

Sehr geehrter Herr,
Szanowny Panie,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Sehr geehrte Frau,
Szanowna Pani,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Sehr geehrte Damen und Herren,
Szanowni Państwo,
Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen
Sehr geehrte Damen und Herren,
Szanowni Państwo,
Hivatalos, több címzett
Sehr geehrte Damen und Herren,
Szanowni Państwo,
Hivatalos, címzett(ek) neve és neme ismeretlen
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Szanowny Panie,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Szanowna Pani,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Szanowna Pani,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Szanowna Pani,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Ich stehe sehr gerne als Referenz für ... zur Verfügung.
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Ich habe ... zuerst in ... kennengelernt, als er ... beitrat...
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
... bat mich um ein Empfehlungsschreiben für seine Bewerbung als ... . Ich freue mich sehr, dies hiermit tun zu können.
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Die Arbeit als Chef / Vorgesetzter / Kollege von ... seit ... hat mir viel Freude bereitet.
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Ich freue mich, dieses Empfehlungsschreiben für ... verfassen zu dürfen. In diesem Schreiben möchte ich meinen Respekt und meine Bewunderung für diesen jungen Mann / diese junge Frau zum Ausdruck bringen, der / die einen herausragenden Beitrag zur Arbeit meiner Gruppe geleistet hat.
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Sehr gerne verfasse ich das Empfehlungsschreiben für...
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Es ist mir eine große Freude, ein Empfehlungsschreiben für ... zu verfassen...
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Ich kenne ... seit ..., als er / sie einen Kurs bei mir belegte / begann, als ... zu arbeiten.
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
Ich kenne ... seit ... in meiner Tätigkeit als ... bei ... .
Znam ... od... i jako... w...
Honnan ismered a jelentkezőt
Ich war von ... bis ... Chef / Vorgesetzter / Kollege / Lehrer von ... .
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Honnan ismered a jelentkezőt
... arbeitete für mich als ... an unterschiedlichen Projekten. Auf Grundlage seiner / ihrer Arbeit würde ich ihn / sie als einen / eine der besten ... einschätzen, der / die bislang für uns gearbeitet hat.
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Ajánlólevél / Referencialevél - Készségek

Seit Beginn unserer Zusammenarbeit habe ich ihn / sie als ... Person kennengelernt.
Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
A jelentkező személyiségének pozitív oldala
...zeichnete er sich dadurch aus, dass...
...wyróżniał/-a się...
Legfontosabb pozitív tulajdonságok leírása
Zu seinen / ihren größten Stärken zählen...
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
A jelentkező erősségeinek bemutatása
Er / sie ist ein(e) kreativ(e) Problemlöser(in).
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Egy olyan jelentkező leírása, aki elfogadja és megoldja a kihívásokat
Er / sie verfügt über ein vielfältiges Spektrum an Fähigkeiten.
...posiada wiele różnych umiejętności.
Általánosságban jó képességű jelentkező leírása
Er / sie kommuniziert seine / ihre Ideen klar und deutlich.
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Annak leírása, hogy a jelentkező jó kommunikációs készségekkel rendelkezik
Er / sie kann mit Verantwortung gut umgehen.
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Annak leírása, hogy a jelentkező képes egy csapatot/projektet jól irányítani és jól dolgozik nyomás alatt is
Er / sie verfügt über ein breites Wissen in... .
... posiada szeroką wiedzę...
Annak leírása, hogy a jelentkező milyen készségekkel rendelkezik
Er erfasst neue Konzepte äußerst schnell und ist darüber hinaus offen für konstruktive Kritik und Anmerkungen zu seiner Arbeit.
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dicsérő
An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass ... ist und die Fähigkeit besitzt, ... .
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Részletes leírása annak, hogy a jelentkező mire képes
Seine / ihre außergewöhnliche Fähigkeit, ... , war von großem Wert.
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
A jelentkező legjobb tulajdonságának leírása
Er / sie hat in ... stets eine aktive Rolle eingenommen.
Zawsze bierze czynny udział w...
Egy olyan jelentkező leírása, aki aktív, és szeret részt venni a munkában
Er / sie hält sich stets an Terminabsprachen. Wenn er / sie ein Anliegen oder eine Rückfrage zu einer Aufgabe hat, spricht er / sie dies klar und deutlich an, und gibt damit anderen eine Stimme, die zwar ähnlich empfinden, dies aber nicht sagen können oder wollen.
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dícsérő

Ajánlólevél / Referencialevél - Felelősségi körök

Während seiner / ihrer Zeit bei uns hat er / sie ... . Diese Verantwortung umfasste ... .
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
A feladatkörök leírása, illetve, hogy azok pontosan mit is tartalmaznak
Zu seinen / ihren wichtigsten Verantwortlichkeiten zählten...
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
A jelentkező korábbi feladatköreinek leírása
Seine / ihre wöchentlichen Aufgaben umfassten...
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Heti feladatkörök leírása

Ajánlólevél / Referencialevél - Értékelés

Ich möchte betonen, dass es eine Freude war, mit ... zu arbeiten. Er / sie ist eine verlässliche und kluge Person mit einem ausgeprägten Sinn für Humor.
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
A jelentkező pozitív értékelése
Wenn seine / ihre Leistung in unserem Unternehmen als Indiz für seine / ihre Leistung bei Ihnen gelten kann, dann wäre er / sie eine echte Bereicherung für Ihre Firma.
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Nagyon pozitív értékelésnél
Meiner Meinung nach ist ... ein sehr fleißiger und eigenverantwortlicher Mitarbeiter, der ein Projekt stets in seiner Gänze durchdringt.
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Pozitív értékelésnél
...liefert seine Arbeit ausnahmlos qualitativ hochwertig und termingerecht ab.
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
Pozitív értékelésnél
Die einzige Schwäche, die ich zu seiner / ihrer Leistung anmerken kann, war...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Értékelésnél negatív oldal ismertetése
Meiner Meinung nach sollte ... den Vorzug vor anderen Kandidaten erhalten, weil...
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Valamilyen különleges okból ajánlani a jelentkezőt, nagyon pozitív értékelés

Ajánlólevél / Referencialevél - Lezárás

...wäre eine großartige Bereicherung für Ihr Programm. Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Ich gebe meine nachdrückliche Empfehlung für ... ab. Er / sie wäre eine Bereicherung für Ihr Programm.
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Ich bin zuversichtlich, dass ... auch zukünftig sehr leistungsstark sein wird. Er / sie hat meine höchste Empfehlung.
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Ich kann ihn / sie ohne jeden Vorbehalt sehr empfehlen. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Ich glaube fest an seine / ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten als ... und empfehle ihn / sie nachdrücklich zur Weiterbildung an Ihrer Universität, wo er / sie sich weiterentwicklen und seine / ihre Talente einsetzen kann.
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Es ist mir eine große Freude, ihm / ihr meine höchste Empfehlung auszusprechen. Ich hoffe, dass diese Information für Sie hilfreich ist.
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Ich kann ... nachdrücklich als vielversprechenden Kandidaten empfehlen.
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Ich habe selten die Gelegenheit, jemanden vorbehaltlos zu empfehlen. Daher ist es mir eine große Freude, dies im Falle von ... tun zu können.
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Ich respektiere ... als Kollegen / Kollegin; trotzdem muss ich Ihnen ehrlicherweise mitteilen, dass ich ihn / sie für Ihr Unternehmen leider nicht empfehlen kann.
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Amikor nem gondolod, hogy a jelentkező alkalmas a pozícióra
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Brief / Email zur Verfügung.
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor