svéd | Kifejezések - Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél

Motivációs levél | Önéletrajz / CV | Ajánlólevél / Referencialevél

Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás

Tisztelt Uram!
Bäste herrn,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Tisztelt Hölgyem!
Bästa frun,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Bästa herr eller fru,
Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen
Tisztelt Uraim!
Bästa herrar,
Hivatalos, több címzett
Tisztelt Hölygem/Uram!
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Hivatalos, címzett(ek) neve és neme ismeretlen
Tisztelt Smith Úr!
Bäste herr Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Bästa fru Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Tisztelt Smith Asszony!
Bästa fröken Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Tisztelt Smith Asszony
Bästa fru Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Honnan ismered a jelentkezőt
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Honnan ismered a jelentkezőt
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Ajánlólevél / Referencialevél - Készségek

Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
A jelentkező személyiségének pozitív oldala
...megkülönböztette magát a ...
... utmärkte sig genom att ...
Legfontosabb pozitív tulajdonságok leírása
A legnagyobb erőssége a ...
Hens största talang är / finns inom ...
A jelentkező erősségeinek bemutatása
... kreatív problémamegoldó
Hen är en kreativ problemlösare.
Egy olyan jelentkező leírása, aki elfogadja és megoldja a kihívásokat
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Hen har en bred kompetens.
Általánosságban jó képességű jelentkező leírása
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Annak leírása, hogy a jelentkező jó kommunikációs készségekkel rendelkezik
Jól kezeli a felelősséget is.
Hen hanterar ansvar väl.
Annak leírása, hogy a jelentkező képes egy csapatot/projektet jól irányítani és jól dolgozik nyomás alatt is
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Annak leírása, hogy a jelentkező milyen készségekkel rendelkezik
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dicsérő
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Részletes leírása annak, hogy a jelentkező mire képes
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
A jelentkező legjobb tulajdonságának leírása
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Egy olyan jelentkező leírása, aki aktív, és szeret részt venni a munkában
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dícsérő

Ajánlólevél / Referencialevél - Felelősségi körök

Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
A feladatkörök leírása, illetve, hogy azok pontosan mit is tartalmaznak
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
A jelentkező korábbi feladatköreinek leírása
Heti feladatai magába foglalták a ...
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Heti feladatkörök leírása

Ajánlólevél / Referencialevél - Értékelés

Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
A jelentkező pozitív értékelése
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Nagyon pozitív értékelésnél
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Pozitív értékelésnél
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Pozitív értékelésnél
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Értékelésnél negatív oldal ismertetése
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Valamilyen különleges okból ajánlani a jelentkezőt, nagyon pozitív értékelés

Ajánlólevél / Referencialevél - Lezárás

... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Amikor nem gondolod, hogy a jelentkező alkalmas a pozícióra
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor