német | Kifejezések - Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél

Motivációs levél | Önéletrajz / CV | Ajánlólevél / Referencialevél

Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás

Tisztelt Uram!
Sehr geehrter Herr,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Tisztelt Hölgyem!
Sehr geehrte Frau,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen
Tisztelt Uraim!
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hivatalos, több címzett
Tisztelt Hölygem/Uram!
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hivatalos, címzett(ek) neve és neme ismeretlen
Tisztelt Smith Úr!
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Tisztelt Smith Asszony!
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Tisztelt Smith Asszony
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Ich stehe sehr gerne als Referenz für ... zur Verfügung.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Ich habe ... zuerst in ... kennengelernt, als er ... beitrat...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
... bat mich um ein Empfehlungsschreiben für seine Bewerbung als ... . Ich freue mich sehr, dies hiermit tun zu können.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Die Arbeit als Chef / Vorgesetzter / Kollege von ... seit ... hat mir viel Freude bereitet.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Ich freue mich, dieses Empfehlungsschreiben für ... verfassen zu dürfen. In diesem Schreiben möchte ich meinen Respekt und meine Bewunderung für diesen jungen Mann / diese junge Frau zum Ausdruck bringen, der / die einen herausragenden Beitrag zur Arbeit meiner Gruppe geleistet hat.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Sehr gerne verfasse ich das Empfehlungsschreiben für...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Es ist mir eine große Freude, ein Empfehlungsschreiben für ... zu verfassen...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Ich kenne ... seit ..., als er / sie einen Kurs bei mir belegte / begann, als ... zu arbeiten.
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Ich kenne ... seit ... in meiner Tätigkeit als ... bei ... .
Honnan ismered a jelentkezőt
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Ich war von ... bis ... Chef / Vorgesetzter / Kollege / Lehrer von ... .
Honnan ismered a jelentkezőt
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
... arbeitete für mich als ... an unterschiedlichen Projekten. Auf Grundlage seiner / ihrer Arbeit würde ich ihn / sie als einen / eine der besten ... einschätzen, der / die bislang für uns gearbeitet hat.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Ajánlólevél / Referencialevél - Készségek

Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Seit Beginn unserer Zusammenarbeit habe ich ihn / sie als ... Person kennengelernt.
A jelentkező személyiségének pozitív oldala
...megkülönböztette magát a ...
...zeichnete er sich dadurch aus, dass...
Legfontosabb pozitív tulajdonságok leírása
A legnagyobb erőssége a ...
Zu seinen / ihren größten Stärken zählen...
A jelentkező erősségeinek bemutatása
... kreatív problémamegoldó
Er / sie ist ein(e) kreativ(e) Problemlöser(in).
Egy olyan jelentkező leírása, aki elfogadja és megoldja a kihívásokat
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Er / sie verfügt über ein vielfältiges Spektrum an Fähigkeiten.
Általánosságban jó képességű jelentkező leírása
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Er / sie kommuniziert seine / ihre Ideen klar und deutlich.
Annak leírása, hogy a jelentkező jó kommunikációs készségekkel rendelkezik
Jól kezeli a felelősséget is.
Er / sie kann mit Verantwortung gut umgehen.
Annak leírása, hogy a jelentkező képes egy csapatot/projektet jól irányítani és jól dolgozik nyomás alatt is
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Er / sie verfügt über ein breites Wissen in... .
Annak leírása, hogy a jelentkező milyen készségekkel rendelkezik
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Er erfasst neue Konzepte äußerst schnell und ist darüber hinaus offen für konstruktive Kritik und Anmerkungen zu seiner Arbeit.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dicsérő
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass ... ist und die Fähigkeit besitzt, ... .
Részletes leírása annak, hogy a jelentkező mire képes
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Seine / ihre außergewöhnliche Fähigkeit, ... , war von großem Wert.
A jelentkező legjobb tulajdonságának leírása
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Er / sie hat in ... stets eine aktive Rolle eingenommen.
Egy olyan jelentkező leírása, aki aktív, és szeret részt venni a munkában
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Er / sie hält sich stets an Terminabsprachen. Wenn er / sie ein Anliegen oder eine Rückfrage zu einer Aufgabe hat, spricht er / sie dies klar und deutlich an, und gibt damit anderen eine Stimme, die zwar ähnlich empfinden, dies aber nicht sagen können oder wollen.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dícsérő

Ajánlólevél / Referencialevél - Felelősségi körök

Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Während seiner / ihrer Zeit bei uns hat er / sie ... . Diese Verantwortung umfasste ... .
A feladatkörök leírása, illetve, hogy azok pontosan mit is tartalmaznak
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Zu seinen / ihren wichtigsten Verantwortlichkeiten zählten...
A jelentkező korábbi feladatköreinek leírása
Heti feladatai magába foglalták a ...
Seine / ihre wöchentlichen Aufgaben umfassten...
Heti feladatkörök leírása

Ajánlólevél / Referencialevél - Értékelés

Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Ich möchte betonen, dass es eine Freude war, mit ... zu arbeiten. Er / sie ist eine verlässliche und kluge Person mit einem ausgeprägten Sinn für Humor.
A jelentkező pozitív értékelése
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Wenn seine / ihre Leistung in unserem Unternehmen als Indiz für seine / ihre Leistung bei Ihnen gelten kann, dann wäre er / sie eine echte Bereicherung für Ihre Firma.
Nagyon pozitív értékelésnél
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Meiner Meinung nach ist ... ein sehr fleißiger und eigenverantwortlicher Mitarbeiter, der ein Projekt stets in seiner Gänze durchdringt.
Pozitív értékelésnél
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
...liefert seine Arbeit ausnahmlos qualitativ hochwertig und termingerecht ab.
Pozitív értékelésnél
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Die einzige Schwäche, die ich zu seiner / ihrer Leistung anmerken kann, war...
Értékelésnél negatív oldal ismertetése
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Meiner Meinung nach sollte ... den Vorzug vor anderen Kandidaten erhalten, weil...
Valamilyen különleges okból ajánlani a jelentkezőt, nagyon pozitív értékelés

Ajánlólevél / Referencialevél - Lezárás

... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
...wäre eine großartige Bereicherung für Ihr Programm. Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Ich gebe meine nachdrückliche Empfehlung für ... ab. Er / sie wäre eine Bereicherung für Ihr Programm.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Ich bin zuversichtlich, dass ... auch zukünftig sehr leistungsstark sein wird. Er / sie hat meine höchste Empfehlung.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Ich kann ihn / sie ohne jeden Vorbehalt sehr empfehlen. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Ich glaube fest an seine / ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten als ... und empfehle ihn / sie nachdrücklich zur Weiterbildung an Ihrer Universität, wo er / sie sich weiterentwicklen und seine / ihre Talente einsetzen kann.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Es ist mir eine große Freude, ihm / ihr meine höchste Empfehlung auszusprechen. Ich hoffe, dass diese Information für Sie hilfreich ist.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Ich kann ... nachdrücklich als vielversprechenden Kandidaten empfehlen.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Ich habe selten die Gelegenheit, jemanden vorbehaltlos zu empfehlen. Daher ist es mir eine große Freude, dies im Falle von ... tun zu können.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Ich respektiere ... als Kollegen / Kollegin; trotzdem muss ich Ihnen ehrlicherweise mitteilen, dass ich ihn / sie für Ihr Unternehmen leider nicht empfehlen kann.
Amikor nem gondolod, hogy a jelentkező alkalmas a pozícióra
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Brief / Email zur Verfügung.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor