angol | Kifejezések - Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél

Motivációs levél | Önéletrajz / CV | Ajánlólevél / Referencialevél

Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás

Tisztelt Uram!
Dear Sir,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Tisztelt Hölgyem!
Dear Madam,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Dear Sir / Madam,
Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen
Tisztelt Uraim!
Dear Sirs,
Hivatalos, több címzett
Tisztelt Hölygem/Uram!
To whom it may concern,
Hivatalos, címzett(ek) neve és neme ismeretlen
Tisztelt Smith Úr!
Dear Mr. Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Dear Mrs. Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Tisztelt Smith Asszony!
Dear Miss Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Tisztelt Smith Asszony
Dear Ms. Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
I am delighted to be called upon as a reference for…
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Honnan ismered a jelentkezőt
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Honnan ismered a jelentkezőt
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Ajánlólevél / Referencialevél - Készségek

Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
A jelentkező személyiségének pozitív oldala
...megkülönböztette magát a ...
...distinguished himself / herself by…
Legfontosabb pozitív tulajdonságok leírása
A legnagyobb erőssége a ...
His / her greatest talent is / lies in…
A jelentkező erősségeinek bemutatása
... kreatív problémamegoldó
He / she is a creative problem-solver.
Egy olyan jelentkező leírása, aki elfogadja és megoldja a kihívásokat
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
He / she has a broad range of skills.
Általánosságban jó képességű jelentkező leírása
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
He / she communicates his / her ideas clearly.
Annak leírása, hogy a jelentkező jó kommunikációs készségekkel rendelkezik
Jól kezeli a felelősséget is.
He / she handles responsibility well.
Annak leírása, hogy a jelentkező képes egy csapatot/projektet jól irányítani és jól dolgozik nyomás alatt is
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Annak leírása, hogy a jelentkező milyen készségekkel rendelkezik
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dicsérő
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Részletes leírása annak, hogy a jelentkező mire képes
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
A jelentkező legjobb tulajdonságának leírása
... mindig aktív szerepet vállal a ...
He / she always takes an active role in… .
Egy olyan jelentkező leírása, aki aktív, és szeret részt venni a munkában
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dícsérő

Ajánlólevél / Referencialevél - Felelősségi körök

Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
A feladatkörök leírása, illetve, hogy azok pontosan mit is tartalmaznak
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
His / her main responsibilities were…
A jelentkező korábbi feladatköreinek leírása
Heti feladatai magába foglalták a ...
His / her weekly tasks involved…
Heti feladatkörök leírása

Ajánlólevél / Referencialevél - Értékelés

Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
A jelentkező pozitív értékelése
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Nagyon pozitív értékelésnél
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Pozitív értékelésnél
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Pozitív értékelésnél
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Értékelésnél negatív oldal ismertetése
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Valamilyen különleges okból ajánlani a jelentkezőt, nagyon pozitív értékelés

Ajánlólevél / Referencialevél - Lezárás

... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Amikor nem gondolod, hogy a jelentkező alkalmas a pozícióra
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor