spanyol | Kifejezések - Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél

Motivációs levél | Önéletrajz / CV | Ajánlólevél / Referencialevél

Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás

Szanowny Panie,
Distinguido Señor:
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Szanowna Pani,
Distinguida Señora:
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Szanowni Państwo,
Distinguidos Señores:
Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen
Szanowni Państwo,
Apreciados Señores:
Hivatalos, több címzett
Szanowni Państwo,
A quien pueda interesar
Hivatalos, címzett(ek) neve és neme ismeretlen
Szanowny Panie,
Apreciado Sr. Pérez:
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Szanowna Pani,
Apreciada Sra. Pérez:
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Szanowna Pani,
Apreciada Srta. Pérez:
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Szanowna Pani,
Apreciada Sra. Pérez:
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Puedo recomendar abiertamente a X...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
Znam ... od... i jako... w...
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Honnan ismered a jelentkezőt
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Honnan ismered a jelentkezőt
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Ajánlólevél / Referencialevél - Készségek

Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
A jelentkező személyiségének pozitív oldala
...wyróżniał/-a się...
X se distinguió por su...
Legfontosabb pozitív tulajdonságok leírása
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Su más considerable talento es...
A jelentkező erősségeinek bemutatása
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Egy olyan jelentkező leírása, aki elfogadja és megoldja a kihívásokat
...posiada wiele różnych umiejętności.
Tiene una amplia gama de habilidades.
Általánosságban jó képességű jelentkező leírása
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Annak leírása, hogy a jelentkező jó kommunikációs készségekkel rendelkezik
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Annak leírása, hogy a jelentkező képes egy csapatot/projektet jól irányítani és jól dolgozik nyomás alatt is
... posiada szeroką wiedzę...
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Annak leírása, hogy a jelentkező milyen készségekkel rendelkezik
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dicsérő
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Részletes leírása annak, hogy a jelentkező mire képes
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
A jelentkező legjobb tulajdonságának leírása
Zawsze bierze czynny udział w...
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Egy olyan jelentkező leírása, aki aktív, és szeret részt venni a munkában
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dícsérő

Ajánlólevél / Referencialevél - Felelősségi körök

Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
A feladatkörök leírása, illetve, hogy azok pontosan mit is tartalmaznak
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Sus principales responsabilidades fueron...
A jelentkező korábbi feladatköreinek leírása
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Sus tareas diarias involucraban...
Heti feladatkörök leírása

Ajánlólevél / Referencialevél - Értékelés

Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
A jelentkező pozitív értékelése
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Nagyon pozitív értékelésnél
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Pozitív értékelésnél
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
Pozitív értékelésnél
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Értékelésnél negatív oldal ismertetése
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Valamilyen különleges okból ajánlani a jelentkezőt, nagyon pozitív értékelés

Ajánlólevél / Referencialevél - Lezárás

... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Amikor nem gondolod, hogy a jelentkező alkalmas a pozícióra
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor