francia | Kifejezések - Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél

Motivációs levél | Önéletrajz / CV | Ajánlólevél / Referencialevél

Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás

Szanowny Panie,
Monsieur,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Szanowna Pani,
Madame,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Szanowni Państwo,
Madame, Monsieur,
Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen
Szanowni Państwo,
Madame, Monsieur
Hivatalos, több címzett
Szanowni Państwo,
Aux principaux concernés,
Hivatalos, címzett(ek) neve és neme ismeretlen
Szanowny Panie,
Monsieur Dupont,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Szanowna Pani,
Madame Dupont,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Szanowna Pani,
Mademoiselle Dupont,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Szanowna Pani,
Madame Dupont,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Z przyjemnością udzielę referencji ...
C'est avec plaisir que je recommande...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
Znam ... od... i jako... w...
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
Honnan ismered a jelentkezőt
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
Honnan ismered a jelentkezőt
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Ajánlólevél / Referencialevél - Készségek

Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
A jelentkező személyiségének pozitív oldala
...wyróżniał/-a się...
... se distingue par...
Legfontosabb pozitív tulajdonságok leírása
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Sa qualité principale est ...
A jelentkező erősségeinek bemutatása
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
Egy olyan jelentkező leírása, aki elfogadja és megoldja a kihívásokat
...posiada wiele różnych umiejętności.
Il/elle possède une large palette de compétences.
Általánosságban jó képességű jelentkező leírása
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Il/elle communique ses idées clairement.
Annak leírása, hogy a jelentkező jó kommunikációs készségekkel rendelkezik
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
Annak leírása, hogy a jelentkező képes egy csapatot/projektet jól irányítani és jól dolgozik nyomás alatt is
... posiada szeroką wiedzę...
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
Annak leírása, hogy a jelentkező milyen készségekkel rendelkezik
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dicsérő
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
Részletes leírása annak, hogy a jelentkező mire képes
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
A jelentkező legjobb tulajdonságának leírása
Zawsze bierze czynny udział w...
Il/elle participe activement dans...
Egy olyan jelentkező leírása, aki aktív, és szeret részt venni a munkában
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dícsérő

Ajánlólevél / Referencialevél - Felelősségi körök

Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
A feladatkörök leírása, illetve, hogy azok pontosan mit is tartalmaznak
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Ses principales fonctions consistaient en...
A jelentkező korábbi feladatköreinek leírása
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
Heti feladatkörök leírása

Ajánlólevél / Referencialevél - Értékelés

Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
A jelentkező pozitív értékelése
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Nagyon pozitív értékelésnél
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
Pozitív értékelésnél
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
Pozitív értékelésnél
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Értékelésnél negatív oldal ismertetése
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
Valamilyen különleges okból ajánlani a jelentkezőt, nagyon pozitív értékelés

Ajánlólevél / Referencialevél - Lezárás

... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
Amikor nem gondolod, hogy a jelentkező alkalmas a pozícióra
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor