cseh | Kifejezések - Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél

Motivációs levél | Önéletrajz / CV | Ajánlólevél / Referencialevél

Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás

拝啓
Vážený pane,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
拝啓
Vážená paní,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
拝啓
Vážený pane / Vážená paní,
Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen
拝啓
Dobrý den,
Hivatalos, több címzett
関係者各位
Všem zainteresovaným stranám,
Hivatalos, címzett(ek) neve és neme ismeretlen
拝啓
・・・・様
Vážený pane Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
拝啓
・・・・様
Vážená paní Smithová,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
拝啓
・・・・様
Vážená slečno Smithová,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
拝啓
・・・・様
Vážená paní Smithová,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
・・・・を推薦できることをうれしく思います。
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
・・・・とは、・・・・年に彼が・・・・に参加していた時に親しくなりました。
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
・・・・への応募に際し、・・・・から推薦状を書いてほしいとの依頼を受け、喜んで書かせていただいております。
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
・・・・年から、・・・・の上司となれたことは喜びでした。
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
・・・・についての推薦辞を差し上げたく存じます。・・・・は私のグループで・・・・に貢献してきました。ここに積極的に推薦申し上げる次第です。
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
・・・・を推薦申し上げる次第であります。
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
・・・・を喜んで推薦いたします。
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
・・・・を、彼/彼女が私のクラスに来た/・・・・で働き始めた・・・・年から知っており、・・・・
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
私が・・・・で・・・・の立場にいたときから・・・・を・・・・年間知っています。
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Honnan ismered a jelentkezőt
私は・・・・年から・・・・年まで・・・・の上司/同僚/教師でした。
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Honnan ismered a jelentkezőt
・・・・は・・・・として数々の私のプロジェクトに携わり、彼/彼女の仕事は・・・・として今までのどの学生よりも秀でておりました。
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Ajánlólevél / Referencialevél - Készségek

私たちが協力し始めた時から、彼/彼女を・・・・という人間だとみなしています。
Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
A jelentkező személyiségének pozitív oldala
彼は・・・・によって有名になりました。
... vynikal(a) v... .
Legfontosabb pozitív tulajdonságok leírása
彼の/彼女の素晴らしいところは・・・・です。
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
A jelentkező erősségeinek bemutatása
彼/彼女は驚くべき方法で問題を解決します。
On/ona řeší problémy efektivně.
Egy olyan jelentkező leírása, aki elfogadja és megoldja a kihívásokat
彼/彼女はさまざまな技術を持っています。
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Általánosságban jó képességű jelentkező leírása
彼/彼女は自分の意見をはっきり示します。
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Annak leírása, hogy a jelentkező jó kommunikációs készségekkel rendelkezik
彼/彼女には責任感があります。
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Annak leírása, hogy a jelentkező képes egy csapatot/projektet jól irányítani és jól dolgozik nyomás alatt is
彼/彼女は・・・・に関しての知識が豊富です。
On/ona má obsáhnou znalost...
Annak leírása, hogy a jelentkező milyen készségekkel rendelkezik
彼は新しいコンセプトをすぐに把握し、彼の仕事に対しての建設的な批判や支持を素直に受け入れます。
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dicsérő
・・・・は・・・・であり、・・・・する能力があります。
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Részletes leírása annak, hogy a jelentkező mire képes
彼の/彼女の素晴らしい・・・・の才能ははかり知れません。
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
A jelentkező legjobb tulajdonságának leírása
彼/彼女は常に・・・・として積極的に活動してきました。
On/ona je iniciativní v... .
Egy olyan jelentkező leírása, aki aktív, és szeret részt venni a munkában
彼/彼女は期日内に仕事を終わらせ、課題について質問や疑問があるとはっきりとその旨を伝え、他の人が言いたくても言えないことについても言及します。
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dícsérő

Ajánlólevél / Referencialevél - Felelősségi körök

彼/彼女と一緒に仕事をしていた時、彼/彼女は・・・・。この職務には・・・・も含まれています。
Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
A feladatkörök leírása, illetve, hogy azok pontosan mit is tartalmaznak
彼/彼女の担当は・・・・でした。
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
A jelentkező korábbi feladatköreinek leírása
彼/彼女の毎週の仕事には・・・・も含まれています。
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Heti feladatkörök leírása

Ajánlólevél / Referencialevél - Értékelés

彼/彼女は信頼でき、知的でユーモアのセンスも持ち合わせているので、彼/彼女と働けたことは光栄でした。
Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
A jelentkező pozitív értékelése
彼/彼女のわが社での働きが、もし彼/彼女の貴社での働きを示すよい目休になったなら、彼/彼女はあなたのプログラムに最適な人材でしょう。
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Nagyon pozitív értékelésnél
私の意見としましては、・・・・は努力家で自ら率先して行動し、プロジェクトの概要を常に正確に理解します。
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Pozitív értékelésnél
・・・・は時代の流れをよく捉えた、クオリティーの高いものを生み出します。
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
Pozitív értékelésnél
彼/彼女の仕事について私が発見した唯一の弱点は、・・・・です。
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Értékelésnél negatív oldal ismertetése
・・・・は・・・・のため他の応募者よりも優れていると確信しています。
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Valamilyen különleges okból ajánlani a jelentkezőt, nagyon pozitív értékelés

Ajánlólevél / Referencialevél - Lezárás

・・・・は貴社の事業に最適な人材です。もしさらに詳しい情報が必要な場合はメールまたは電話でご連絡ください。
... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
・・・・を強く推薦いたします。彼/彼女は貴社の事業に功績を残すでしょう。
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
・・・・は多くの利益を生むであろうことを確信しております。彼/彼女を自信を持って推薦いたします。
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
彼/彼女を積極的に推薦いたします。もしも詳しい質問がある場合はメールもしくは電話でご連絡下さい。
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
彼/彼女の際立った・・・・の能力は素晴らしいものだと確信しています。彼/彼女がさらに知識や技能を身につけられる場所である貴院への入学を強く推薦いたします。
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
彼/彼女を喜んで推薦致します。この情報が役に立つものであることを願っております。
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
有望な人材として・・・・・を強く推薦いたします。
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
指定がない人物を推薦することはめったにしないのですが、・・・・の場合は喜んで推薦いたします。
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
・・・・を同僚として尊敬しています。しかし正直なところ、彼/彼女は貴社に最適な人材ではないということを懸念致しております。
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Amikor nem gondolod, hogy a jelentkező alkalmas a pozícióra
より詳細な質問にも喜んでお答えいたします。
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
もしも質問がある場合は文書もしくはメールでご連絡ください。
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor