spanyol | Kifejezések - Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél

Motivációs levél | Önéletrajz / CV | Ajánlólevél / Referencialevél

Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás

Geachte heer
Distinguido Señor:
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Geachte mevrouw
Distinguida Señora:
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Geachte heer, mevrouw
Distinguidos Señores:
Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen
Geachte dames en heren
Apreciados Señores:
Hivatalos, több címzett
Geachte dames en heren
A quien pueda interesar
Hivatalos, címzett(ek) neve és neme ismeretlen
Geachte heer Jansen
Apreciado Sr. Pérez:
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Geachte mevrouw Jansen
Apreciada Sra. Pérez:
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Geachte mevrouw Jansen
Apreciada Srta. Pérez:
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Geachte mevrouw Jansen
Apreciada Sra. Pérez:
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Puedo recomendar abiertamente a X...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Honnan ismered a jelentkezőt
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Honnan ismered a jelentkezőt
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Ajánlólevél / Referencialevél - Készségek

Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
A jelentkező személyiségének pozitív oldala
... onderscheidde zich door ...
X se distinguió por su...
Legfontosabb pozitív tulajdonságok leírása
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Su más considerable talento es...
A jelentkező erősségeinek bemutatása
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Egy olyan jelentkező leírása, aki elfogadja és megoldja a kihívásokat
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Tiene una amplia gama de habilidades.
Általánosságban jó képességű jelentkező leírása
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Annak leírása, hogy a jelentkező jó kommunikációs készségekkel rendelkezik
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Annak leírása, hogy a jelentkező képes egy csapatot/projektet jól irányítani és jól dolgozik nyomás alatt is
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Annak leírása, hogy a jelentkező milyen készségekkel rendelkezik
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dicsérő
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Részletes leírása annak, hogy a jelentkező mire képes
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
A jelentkező legjobb tulajdonságának leírása
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Egy olyan jelentkező leírása, aki aktív, és szeret részt venni a munkában
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dícsérő

Ajánlólevél / Referencialevél - Felelősségi körök

Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
A feladatkörök leírása, illetve, hogy azok pontosan mit is tartalmaznak
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Sus principales responsabilidades fueron...
A jelentkező korábbi feladatköreinek leírása
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Sus tareas diarias involucraban...
Heti feladatkörök leírása

Ajánlólevél / Referencialevél - Értékelés

Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
A jelentkező pozitív értékelése
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Nagyon pozitív értékelésnél
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Pozitív értékelésnél
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
Pozitív értékelésnél
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Értékelésnél negatív oldal ismertetése
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Valamilyen különleges okból ajánlani a jelentkezőt, nagyon pozitív értékelés

Ajánlólevél / Referencialevél - Lezárás

… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Amikor nem gondolod, hogy a jelentkező alkalmas a pozícióra
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor