finn | Kifejezések - Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél

Motivációs levél | Önéletrajz / CV | Ajánlólevél / Referencialevél

Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás

Geachte heer
Hyvä Herra,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Geachte mevrouw
Hyvä Rouva
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Geachte heer, mevrouw
Hyvä Herra / Rouva
Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen
Geachte dames en heren
Hyvät vastaanottajat,
Hivatalos, több címzett
Geachte dames en heren
Hyvät vastaanottajat,
Hivatalos, címzett(ek) neve és neme ismeretlen
Geachte heer Jansen
Hyvä herra Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Geachte mevrouw Jansen
Hyvä rouva Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Geachte mevrouw Jansen
Hyvä neiti Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Geachte mevrouw Jansen
Hyvä neiti / rouva Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
Honnan ismered a jelentkezőt
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
Honnan ismered a jelentkezőt
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Ajánlólevél / Referencialevél - Készségek

Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
A jelentkező személyiségének pozitív oldala
... onderscheidde zich door ...
...erottautui hyvillä...
Legfontosabb pozitív tulajdonságok leírása
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
A jelentkező erősségeinek bemutatása
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Hän on luova ongelmanratkaisija
Egy olyan jelentkező leírása, aki elfogadja és megoldja a kihívásokat
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Hänellä on laajat taidot
Általánosságban jó képességű jelentkező leírása
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
Annak leírása, hogy a jelentkező jó kommunikációs készségekkel rendelkezik
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Hän on luotettava henkilö
Annak leírása, hogy a jelentkező képes egy csapatot/projektet jól irányítani és jól dolgozik nyomás alatt is
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Hänellä on hyvä tietämys...
Annak leírása, hogy a jelentkező milyen készségekkel rendelkezik
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dicsérő
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
Részletes leírása annak, hogy a jelentkező mire képes
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
A jelentkező legjobb tulajdonságának leírása
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
Egy olyan jelentkező leírása, aki aktív, és szeret részt venni a munkában
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dícsérő

Ajánlólevél / Referencialevél - Felelősségi körök

Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
A feladatkörök leírása, illetve, hogy azok pontosan mit is tartalmaznak
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Hänen päävastuualueensa olivat...
A jelentkező korábbi feladatköreinek leírása
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
Heti feladatkörök leírása

Ajánlólevél / Referencialevél - Értékelés

Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
A jelentkező pozitív értékelése
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
Nagyon pozitív értékelésnél
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
Pozitív értékelésnél
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
Pozitív értékelésnél
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
Értékelésnél negatív oldal ismertetése
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
Valamilyen különleges okból ajánlani a jelentkezőt, nagyon pozitív értékelés

Ajánlólevél / Referencialevél - Lezárás

… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
Amikor nem gondolod, hogy a jelentkező alkalmas a pozícióra
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
Pozitív ajánlólevél lezárásakor