eszperantó | Kifejezések - Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél

Motivációs levél | Önéletrajz / CV | Ajánlólevél / Referencialevél

Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás

Geachte heer
Estimata sinjoro,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Geachte mevrouw
Estimata sinjorino,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Geachte heer, mevrouw
Estimata sinjoro/sinjorino,
Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen
Geachte dames en heren
Estimataj sinjoroj,
Hivatalos, több címzett
Geachte dames en heren
Al kiu ĝi povas koncerni,
Hivatalos, címzett(ek) neve és neme ismeretlen
Geachte heer Jansen
Estimata sinjoro Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Geachte mevrouw Jansen
Estimata sinjorino Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Geachte mevrouw Jansen
Estimata sinjorino Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Geachte mevrouw Jansen
Estimata sinjorino Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
Honnan ismered a jelentkezőt
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
Honnan ismered a jelentkezőt
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Ajánlólevél / Referencialevél - Készségek

Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
A jelentkező személyiségének pozitív oldala
... onderscheidde zich door ...
...distingis per...
Legfontosabb pozitív tulajdonságok leírása
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Lia/ŝia plej granda talento estas...
A jelentkező erősségeinek bemutatása
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
Egy olyan jelentkező leírása, aki elfogadja és megoldja a kihívásokat
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
Általánosságban jó képességű jelentkező leírása
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
Annak leírása, hogy a jelentkező jó kommunikációs készségekkel rendelkezik
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
Annak leírása, hogy a jelentkező képes egy csapatot/projektet jól irányítani és jól dolgozik nyomás alatt is
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Li/ŝi havas grandan scion de....
Annak leírása, hogy a jelentkező milyen készségekkel rendelkezik
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dicsérő
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
Részletes leírása annak, hogy a jelentkező mire képes
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
A jelentkező legjobb tulajdonságának leírása
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
Egy olyan jelentkező leírása, aki aktív, és szeret részt venni a munkában
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dícsérő

Ajánlólevél / Referencialevél - Felelősségi körök

Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
A feladatkörök leírása, illetve, hogy azok pontosan mit is tartalmaznak
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
A jelentkező korábbi feladatköreinek leírása
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
Heti feladatkörök leírása

Ajánlólevél / Referencialevél - Értékelés

Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
A jelentkező pozitív értékelése
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
Nagyon pozitív értékelésnél
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
Pozitív értékelésnél
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
Pozitív értékelésnél
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
Értékelésnél negatív oldal ismertetése
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
Valamilyen különleges okból ajánlani a jelentkezőt, nagyon pozitív értékelés

Ajánlólevél / Referencialevél - Lezárás

… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
Amikor nem gondolod, hogy a jelentkező alkalmas a pozícióra
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor