arab | Kifejezések - Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél

Motivációs levél | Önéletrajz / CV | Ajánlólevél / Referencialevél

Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás

Monsieur,
سيدي المحترم،
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Madame,
السيدة المحترمة،
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Madame, Monsieur,
السيد المحترم \ السيدة المحترمة،
Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen
Madame, Monsieur
السادة المحترمون،
Hivatalos, több címzett
Aux principaux concernés,
إلى مَنْ يهمّهُ الأمر،
Hivatalos, címzett(ek) neve és neme ismeretlen
Monsieur Dupont,
عزيزي السيد رامي،
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Madame Dupont,
عزيزتي السيدة رامي،
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Mademoiselle Dupont,
عزيزتي الآنسة نادية،
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Madame Dupont,
عزيزتي السيدة نادية،
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
C'est avec plaisir que je recommande...
يسعدني أن أكتب هذه رسالة التوصية هذه نيابة عن...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
لقد كان لي شرف التعرف على... في...، عندما التحق...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
لقد طلب مني ... أنْ أكتب رسالة توصية دعما لمطلبه لـ... وأنا سعيد جدّا لأقوم بهدا الدور.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
لقد كان لي الشرف أن أكون رئيساَ \ مُشرفا على \ زميلا لـ... منذ... .
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
يُسعدني أن أكتب رسالة التوصية هذه لـ... في هذه الرسالة أودّ أن أعبّر عن احترامي وتقديري لهذا الشاب اللامع الذي قدم مساهمات جليلة لعمل الفريق الذي أشرف عليه.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
أكتب رسالة التوصية هذه لـ... دونَ أيّ تردّدٍ.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
إنه لمن دواعي سروري أن رسالة التوصية هذه لـ...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
لقد تعرفت على... منذ...، عندما كان مسجّلاً \ كانت مسجّلةً في الصف الذي قمت بتدريسه \ بدأ \ بدأت العمل في...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
لقد عرفت ... لــ .... أشهر \ سنوات بصفتي... في...
Honnan ismered a jelentkezőt
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
لقد كنت رئيس العمل لـ \ المشرف على \ زميلا لـ \ أستاذاً لــ من ... إلى ...
Honnan ismered a jelentkezőt
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
عمل \ عملت لديّ على مشروعات مختلفة بصفته \ بصفتها... وبناء على عمله \ عملها فإني أعتبره \ أعتبرها كواحد \ كواحدة من أفضل... الذين عملوا لدينا.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Ajánlólevél / Referencialevél - Készségek

Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
لقد عرفتهُ \ عرفتها كشخص ... منذ بداية تعاوننا.
A jelentkező személyiségének pozitív oldala
... se distingue par...
لقد تميّز \ تميّزت بـ...
Legfontosabb pozitív tulajdonságok leírása
Sa qualité principale est ...
موهبته \ موهبتها الأعظم تكمن في...
A jelentkező erősségeinek bemutatása
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
يحلّ \ تحلّ المشاكل بشكل خلاّقٍ.
Egy olyan jelentkező leírása, aki elfogadja és megoldja a kihívásokat
Il/elle possède une large palette de compétences.
يملك \ تملك مجموعة واسعة من المهاراتِ.
Általánosságban jó képességű jelentkező leírása
Il/elle communique ses idées clairement.
يشرح أفكاره ويبلغها \ تشرح أفكارها وتبلغها بوضوح.
Annak leírása, hogy a jelentkező jó kommunikációs készségekkel rendelkezik
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
يتحمّل \ تتحمّل المسؤولية جيّداً.
Annak leírása, hogy a jelentkező képes egy csapatot/projektet jól irányítani és jól dolgozik nyomás alatt is
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
يملك \ تملك معرفة واسعة بـ...
Annak leírása, hogy a jelentkező milyen készségekkel rendelkezik
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
إنه يتعلم \ إنها تتعلم المفاهيم الجديدة بسرعة ويقبل \ تقبل النقد البنّاء والتعليمات المتعلقة بالعمل.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dicsérő
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
أودّ أن أذكر هنا، أنّ... هو \ هي... ويملك \ تملك القدرة على...
Részletes leírása annak, hogy a jelentkező mire képes
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
قُدْرتهُ \ قُدْرتها الكبيرة على ....كانت لا تُقدّر بثمن.
A jelentkező legjobb tulajdonságának leírása
Il/elle participe activement dans...
يقوم \ تقوم دائما بدور فعّال في ...
Egy olyan jelentkező leírása, aki aktív, és szeret részt venni a munkában
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
ينتهي من عمله \ تنتهي من عملها في الوقت المحدد. عندما يكون لديه \ لديها مشاغل أو أسئلة حول مهمة كُلِّف \ كُلِّفت بها، فإنه يتكلم \ فإنّها تتكلم بكل صراحة وبشكل مباشر، معبّرا \ معبّرة بذلك عما يختلج في أذهان الآخرين دون أن يفصحوا عنه.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dícsérő

Ajánlólevél / Referencialevél - Felelősségi körök

Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
حين كان \ كانت معنا... . هذه المسؤولية تستلزم...
A feladatkörök leírása, illetve, hogy azok pontosan mit is tartalmaznak
Ses principales fonctions consistaient en...
كانت مسؤولياته \ مسؤولياتها الأساسية...
A jelentkező korábbi feladatköreinek leírása
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
شملت مهماته \ مهماتها الأسبوعية...
Heti feladatkörök leírása

Ajánlólevél / Referencialevél - Értékelés

Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
أود أن أقول إنه لَمِن الممتع العمل مع...، هو \ هي شخص يُعتمد عليه وذكي \ ذكية ذو \ ذات حس فكاهي جيّد.
A jelentkező pozitív értékelése
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
إذا كان أداؤه \ أداؤها في شركتنا دليلا جيداً على كيفية أدائه \ أدائها مستقبلا في شركتك فإنه سيكون \ فإنها ستكون مكسبا إيجابيا حقيقيا لبرنامجك.
Nagyon pozitív értékelésnél
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
في رأيي، ... يعمل بشكل جادّ ويتولى المهمات بشكل ذاتي ويفهم تماما ما يحتاجه كل مشروع.
Pozitív értékelésnél
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
يقوم على الدوام بإنتاج عمل ذي قيمة عالية في الوقت المطلوب.
Pozitív értékelésnél
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
كانت نقاط الضعف الوحيدة التي لاحظتها في أداء المرشح \ المرشحة...
Értékelésnél negatív oldal ismertetése
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
أعتقد أنّ... من اللازم أن يعطى الأولوية في الحصول على الوظيفة مقارنة بالمرشحين الآخرين لأنّ...
Valamilyen különleges okból ajánlani a jelentkezőt, nagyon pozitív értékelés

Ajánlólevél / Referencialevél - Lezárás

... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
...سيكون إضافة ممتازة لبرنامجك. إذا كان من الممكن أن أساعد أكثر، فلا تتردد من فضلك الاتصال بي بالبريد الإلكتروني أو على التليفون.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
... له \ لها مني كل الدعم. سيكون \ ستكون إضافة حقيقية لبرنامجك.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
إني على ثقة أنّ... سيواصل \ ستواصل العمل بشكل مثمر للغاية. له \ لها مني كل الدعم.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
له \ لها مني كل الدعم ودون أي احتراز. أرجو أن تتصل بي إذا كان لديك أية أسئلة إضافية.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
إني أومن بشكل قوي بقدراته \ قدراتها الهائلة على... وأدعم بشكل قوي رغبته في مواصلة الدراسة في جامعتكم، حيث سيستطيع \ ستستطيع أن يطوّر \ تطور مواهبه \ مواهبها اللامعة ويضعها \ تضعها في موضع الاختبار.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
إنه لمن دواعي الشعور بالغبطه منحه \ منحها أقوى رسالة توصية. آمل أن تكون هذه المعلومات مفيدة.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
إني أدعم بحماس توصية... كمرشح واعد.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
نادرا ما قمت بتوصية شخص دون تحفظ. إنه لمن دواعي سروري إذنْ أن أفعل هذا في حالة...
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
أحترم... كزميل، ولكن من اللازم أنْ أقول بكل صراحة، إني لا أستطيع أن أوصي به \ بها للعمل في شركتكم.
Amikor nem gondolod, hogy a jelentkező alkalmas a pozícióra
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
سأكون سعيدا بالإجابة عن أي سؤال قد يتبادر إلى أذهانكم.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
تستطيع الاتصال بي من خلال البريد العادي \ الإلكتروني إذا احتجت إلى أي معلومات إضافية.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor