svéd | Kifejezések - Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél

Motivációs levél | Önéletrajz / CV | Ajánlólevél / Referencialevél

Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás

Hyvä Herra,
Bäste herrn,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Hyvä Rouva
Bästa frun,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Hyvä Herra / Rouva
Bästa herr eller fru,
Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen
Hyvät vastaanottajat,
Bästa herrar,
Hivatalos, több címzett
Hyvät vastaanottajat,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Hivatalos, címzett(ek) neve és neme ismeretlen
Hyvä herra Smith,
Bäste herr Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Hyvä rouva Smith,
Bästa fru Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Hyvä neiti Smith,
Bästa fröken Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Hyvä neiti / rouva Smith,
Bästa fru Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Honnan ismered a jelentkezőt
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Honnan ismered a jelentkezőt
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Ajánlólevél / Referencialevél - Készségek

Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
A jelentkező személyiségének pozitív oldala
...erottautui hyvillä...
... utmärkte sig genom att ...
Legfontosabb pozitív tulajdonságok leírása
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
Hens största talang är / finns inom ...
A jelentkező erősségeinek bemutatása
Hän on luova ongelmanratkaisija
Hen är en kreativ problemlösare.
Egy olyan jelentkező leírása, aki elfogadja és megoldja a kihívásokat
Hänellä on laajat taidot
Hen har en bred kompetens.
Általánosságban jó képességű jelentkező leírása
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Annak leírása, hogy a jelentkező jó kommunikációs készségekkel rendelkezik
Hän on luotettava henkilö
Hen hanterar ansvar väl.
Annak leírása, hogy a jelentkező képes egy csapatot/projektet jól irányítani és jól dolgozik nyomás alatt is
Hänellä on hyvä tietämys...
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Annak leírása, hogy a jelentkező milyen készségekkel rendelkezik
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dicsérő
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Részletes leírása annak, hogy a jelentkező mire képes
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
A jelentkező legjobb tulajdonságának leírása
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Egy olyan jelentkező leírása, aki aktív, és szeret részt venni a munkában
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dícsérő

Ajánlólevél / Referencialevél - Felelősségi körök

Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
A feladatkörök leírása, illetve, hogy azok pontosan mit is tartalmaznak
Hänen päävastuualueensa olivat...
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
A jelentkező korábbi feladatköreinek leírása
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Heti feladatkörök leírása

Ajánlólevél / Referencialevél - Értékelés

Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
A jelentkező pozitív értékelése
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Nagyon pozitív értékelésnél
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Pozitív értékelésnél
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Pozitív értékelésnél
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Értékelésnél negatív oldal ismertetése
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Valamilyen különleges okból ajánlani a jelentkezőt, nagyon pozitív értékelés

Ajánlólevél / Referencialevél - Lezárás

... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Amikor nem gondolod, hogy a jelentkező alkalmas a pozícióra
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor