spanyol | Kifejezések - Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél

Motivációs levél | Önéletrajz / CV | Ajánlólevél / Referencialevél

Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás

Hyvä Herra,
Distinguido Señor:
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Hyvä Rouva
Distinguida Señora:
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Hyvä Herra / Rouva
Distinguidos Señores:
Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen
Hyvät vastaanottajat,
Apreciados Señores:
Hivatalos, több címzett
Hyvät vastaanottajat,
A quien pueda interesar
Hivatalos, címzett(ek) neve és neme ismeretlen
Hyvä herra Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Hyvä rouva Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Hyvä neiti Smith,
Apreciada Srta. Pérez:
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Hyvä neiti / rouva Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
Puedo recomendar abiertamente a X...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Honnan ismered a jelentkezőt
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Honnan ismered a jelentkezőt
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Ajánlólevél / Referencialevél - Készségek

Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
A jelentkező személyiségének pozitív oldala
...erottautui hyvillä...
X se distinguió por su...
Legfontosabb pozitív tulajdonságok leírása
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
Su más considerable talento es...
A jelentkező erősségeinek bemutatása
Hän on luova ongelmanratkaisija
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Egy olyan jelentkező leírása, aki elfogadja és megoldja a kihívásokat
Hänellä on laajat taidot
Tiene una amplia gama de habilidades.
Általánosságban jó képességű jelentkező leírása
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Annak leírása, hogy a jelentkező jó kommunikációs készségekkel rendelkezik
Hän on luotettava henkilö
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Annak leírása, hogy a jelentkező képes egy csapatot/projektet jól irányítani és jól dolgozik nyomás alatt is
Hänellä on hyvä tietämys...
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Annak leírása, hogy a jelentkező milyen készségekkel rendelkezik
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dicsérő
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Részletes leírása annak, hogy a jelentkező mire képes
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
A jelentkező legjobb tulajdonságának leírása
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Egy olyan jelentkező leírása, aki aktív, és szeret részt venni a munkában
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dícsérő

Ajánlólevél / Referencialevél - Felelősségi körök

Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
A feladatkörök leírása, illetve, hogy azok pontosan mit is tartalmaznak
Hänen päävastuualueensa olivat...
Sus principales responsabilidades fueron...
A jelentkező korábbi feladatköreinek leírása
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
Sus tareas diarias involucraban...
Heti feladatkörök leírása

Ajánlólevél / Referencialevél - Értékelés

Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
A jelentkező pozitív értékelése
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Nagyon pozitív értékelésnél
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Pozitív értékelésnél
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
Pozitív értékelésnél
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Értékelésnél negatív oldal ismertetése
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Valamilyen különleges okból ajánlani a jelentkezőt, nagyon pozitív értékelés

Ajánlólevél / Referencialevél - Lezárás

... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Amikor nem gondolod, hogy a jelentkező alkalmas a pozícióra
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor