olasz | Kifejezések - Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél

Motivációs levél | Önéletrajz / CV | Ajánlólevél / Referencialevél

Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás

Hyvä Herra,
Gentilissimo,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Hyvä Rouva
Gentilissima,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Hyvä Herra / Rouva
A chi di competenza,
Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen
Hyvät vastaanottajat,
Alla cortese attenzione di ...,
Hivatalos, több címzett
Hyvät vastaanottajat,
A chi di competenza,
Hivatalos, címzett(ek) neve és neme ismeretlen
Hyvä herra Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Hyvä rouva Smith,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Hyvä neiti Smith,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Hyvä neiti / rouva Smith,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
Sono felice di essere chiamato a parlare di...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
Ho avuto modo di venire a contatto con.... nel..., quando il Dott./Sig. .... si è unito a...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
A seguito della richiesta di referenze presentata dal Dott./Sig.... da allegare alla domanda di lavoro per..., mi trovo ora e con piacere a compilare queste referenze.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
È stato un vero piacere lavorare con il Dott./Sig.... in qualità di suo superiore/responsabile/collega...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
Sono felice di rispondere alla richiesta del Dott./Sig.... di ottenere delle referenze per... . In particolare vorrei sottolineare quanto io abbia apprezzato il lavoro del Dott./Sig...., un giovane che ha apportato un contributo unico per il team in cui ha lavorato e per l'intera azienda.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
Non ho alcuna esitazione a scrivere queste referenze per...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
È un piacere per me redigere questa lettera di referenze per...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
Fin dall'inizio mi sono accorto/a di..., quando il Dott./Sig.... ha cominciato a frequentare le mie lezioni e a lavorare per...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
Il Dott./Sig.... si è sempre distinto per...
Honnan ismered a jelentkezőt
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
Sono stato superiore/responsabile/collega/insegnante del Dott./Sig. dal... al...
Honnan ismered a jelentkezőt
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
...ha lavorato per me in varie occasioni in qualità di..., e dati i risultati del suo lavoro lo considero uno dei collaboratori più preziosi che abbia mai avuto.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Ajánlólevél / Referencialevél - Készségek

Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
Fin dall'inizio della nostra collaborazione sono entrato/a in stretto contatto con...
A jelentkező személyiségének pozitív oldala
...erottautui hyvillä...
...si è distinto/a più volte per...
Legfontosabb pozitív tulajdonságok leírása
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
Il suo maggior punto di forza risiede nel/nella...
A jelentkező erősségeinek bemutatása
Hän on luova ongelmanratkaisija
....ha dimostrato di essere in grado di risolvere problemi in maniera creativa.
Egy olyan jelentkező leírása, aki elfogadja és megoldja a kihívásokat
Hänellä on laajat taidot
....dispone di una vasta gamma di abilità.
Általánosságban jó képességű jelentkező leírása
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
...è in grado di comunicare in maniera chiara e decisa le sue idee.
Annak leírása, hogy a jelentkező jó kommunikációs készségekkel rendelkezik
Hän on luotettava henkilö
...è in grado di farsi carico di responsabilità di vario genere senza esitare.
Annak leírása, hogy a jelentkező képes egy csapatot/projektet jól irányítani és jól dolgozik nyomás alatt is
Hänellä on hyvä tietämys...
...dispone di una vasta e completa conoscenza di...
Annak leírása, hogy a jelentkező milyen készségekkel rendelkezik
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
...riesce a cogliere velocemente nuovi concetti, è in grado di accettare positivimente le critiche che gli vengono fatte e le istruzioni che riceve per il suo lavoro.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dicsérő
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
Vorrei anche menzionare le sue rimarchevoli capacità di...
Részletes leírása annak, hogy a jelentkező mire képes
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
È estremamente portato per...
A jelentkező legjobb tulajdonságának leírása
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
Ha sempre preso parte attiva in...
Egy olyan jelentkező leírása, aki aktív, és szeret részt venni a munkában
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
...ha sempre rispattato le scadenze. In caso di dubbi o domande riguardo ad un compito assegnato, ...non ha mai esitato a porre le sue domande o fugare i suoi dubbi in maniera chiara e diretta dando voce e contemporaneamente chiarendo, i dubbi dell'intero team.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dícsérő

Ajánlólevél / Referencialevél - Felelősségi körök

Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
Nel suo periodi di lavoro/stage presso la nostra azienda ...ha svolto le seguenti mansioni:
A feladatkörök leírása, illetve, hogy azok pontosan mit is tartalmaznak
Hänen päävastuualueensa olivat...
I suoi doveri principali erano:
A jelentkező korábbi feladatköreinek leírása
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
Settimanalmente svolgeva le seguenti funzioni:
Heti feladatkörök leírása

Ajánlólevél / Referencialevél - Értékelés

Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
Devo riconoscere che è stato un vero piacere avere ...nel mio team, è una persona affidabile, intelligente e piacevole.
A jelentkező pozitív értékelése
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
I risultati raggiunti presso la nostra azienda possono servire da indicatori di quello che ...potrebbe apportare al vostro team. Sono convinto che ...si rivelerebbe una risorsa fondamentale anche per la vostra azienda.
Nagyon pozitív értékelésnél
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
Personalmente ritengo che ...sia un gran lavoratore con un grande senso del dovere e la capacità di comprendere che cosa significhi lavorare ad un progetto.
Pozitív értékelésnél
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
...ha sempre dato risultati ottimali in tempistiche notevoli.
Pozitív értékelésnél
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
L'unico punto di debolezza che abbia potuto notare in... è...
Értékelésnél negatív oldal ismertetése
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
Ritengo comunque che ...debba essere preso in considerazione per la posizione presso la vostra azienda in quanto...
Valamilyen különleges okból ajánlani a jelentkezőt, nagyon pozitív értékelés

Ajánlólevél / Referencialevél - Lezárás

... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
...sarebbe un'acquisizione decisiva per il vostro programma. In caso fossero necessarie ulteriori referenze non esitate a contattarmi via email o telefono.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
...ha tutto il mio appoggio e le mie raccomandazioni in quanto credo che possa avere un impatto davvero positivo per il vostro programma.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
Sono sicuro che ...continuerà a garantire sempre risultati ottimali. Per questo motivo ve lo raccomando.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
...ha tutto il mio appoggio e le mie più sincere raccomandazioni. Vi prego di contattarmi telefonicamente o via email per ulteriori informazioni.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
Sono fermamente convinto/a del grande apporto che ...potrebbe fornire alla vostra azienda e per questo ve lo raccomando. La sua formazione presso il vostro istituto universitario costituirebbe un'ottima, ulteriore, possibilità per lo sviluppo dei suoi, già notevoli, talenti.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
Vi invio, senza esitazioni, le mie raccomandazioni per il Dott./Sig.... . Confido nell'efficacia delle mie parole.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
Vi raccomando, senza esitazioni, ... in quanto lo considero un candidato promettente e di gran talento.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Non capita di frequente di essere così sicuri e decisi nel raccomandare qualcuno. Nel caso del Dott./Sig.... è altresì un piacere inoltrarVi le mie raccomandazioni.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
Rispetto ...in qualità di collega ma mi trovo costretto a confidare, in tutta onestà, che non ritengo sia la persona adatta per la posizione in questione.
Amikor nem gondolod, hogy a jelentkező alkalmas a pozícióra
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi via posta/email.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor