finn | Kifejezések - Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél

Motivációs levél | Önéletrajz / CV | Ajánlólevél / Referencialevél

Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás

Estimata sinjoro,
Hyvä Herra,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Estimata sinjorino,
Hyvä Rouva
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Estimata sinjoro/sinjorino,
Hyvä Herra / Rouva
Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen
Estimataj sinjoroj,
Hyvät vastaanottajat,
Hivatalos, több címzett
Al kiu ĝi povas koncerni,
Hyvät vastaanottajat,
Hivatalos, címzett(ek) neve és neme ismeretlen
Estimata sinjoro Smith,
Hyvä herra Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä rouva Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä neiti Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
Honnan ismered a jelentkezőt
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
Honnan ismered a jelentkezőt
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Ajánlólevél / Referencialevél - Készségek

Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
A jelentkező személyiségének pozitív oldala
...distingis per...
...erottautui hyvillä...
Legfontosabb pozitív tulajdonságok leírása
Lia/ŝia plej granda talento estas...
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
A jelentkező erősségeinek bemutatása
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
Hän on luova ongelmanratkaisija
Egy olyan jelentkező leírása, aki elfogadja és megoldja a kihívásokat
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
Hänellä on laajat taidot
Általánosságban jó képességű jelentkező leírása
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
Annak leírása, hogy a jelentkező jó kommunikációs készségekkel rendelkezik
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
Hän on luotettava henkilö
Annak leírása, hogy a jelentkező képes egy csapatot/projektet jól irányítani és jól dolgozik nyomás alatt is
Li/ŝi havas grandan scion de....
Hänellä on hyvä tietämys...
Annak leírása, hogy a jelentkező milyen készségekkel rendelkezik
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dicsérő
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
Részletes leírása annak, hogy a jelentkező mire képes
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
A jelentkező legjobb tulajdonságának leírása
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
Egy olyan jelentkező leírása, aki aktív, és szeret részt venni a munkában
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dícsérő

Ajánlólevél / Referencialevél - Felelősségi körök

Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
A feladatkörök leírása, illetve, hogy azok pontosan mit is tartalmaznak
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
Hänen päävastuualueensa olivat...
A jelentkező korábbi feladatköreinek leírása
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
Heti feladatkörök leírása

Ajánlólevél / Referencialevél - Értékelés

Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
A jelentkező pozitív értékelése
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
Nagyon pozitív értékelésnél
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
Pozitív értékelésnél
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
Pozitív értékelésnél
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
Értékelésnél negatív oldal ismertetése
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
Valamilyen különleges okból ajánlani a jelentkezőt, nagyon pozitív értékelés

Ajánlólevél / Referencialevél - Lezárás

...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
Amikor nem gondolod, hogy a jelentkező alkalmas a pozícióra
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
Pozitív ajánlólevél lezárásakor