dán | Kifejezések - Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél

Motivációs levél | Önéletrajz / CV | Ajánlólevél / Referencialevél

Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás

Estimata sinjoro,
Kære Hr.,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Estimata sinjorino,
Kære Fru.,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Estimata sinjoro/sinjorino,
Kære Hr./Fru.,
Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen
Estimataj sinjoroj,
Kære Hr./Fru.,
Hivatalos, több címzett
Al kiu ĝi povas koncerni,
Til hvem det vedkommer,
Hivatalos, címzett(ek) neve és neme ismeretlen
Estimata sinjoro Smith,
Kære Hr. Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Kære fru. Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Kære Frk. Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Estimata sinjorino Smith,
Kære Fr. Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
Jeg er begejstret for at være reference for...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
Honnan ismered a jelentkezőt
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
Honnan ismered a jelentkezőt
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Ajánlólevél / Referencialevél - Készségek

Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
A jelentkező személyiségének pozitív oldala
...distingis per...
... adskilte sig selv ved at...
Legfontosabb pozitív tulajdonságok leírása
Lia/ŝia plej granda talento estas...
Hans / hendes største talent er / ligger i...
A jelentkező erősségeinek bemutatása
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
Han / hun er en kreativ problemløser.
Egy olyan jelentkező leírása, aki elfogadja és megoldja a kihívásokat
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
Általánosságban jó képességű jelentkező leírása
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
Annak leírása, hogy a jelentkező jó kommunikációs készségekkel rendelkezik
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
Annak leírása, hogy a jelentkező képes egy csapatot/projektet jól irányítani és jól dolgozik nyomás alatt is
Li/ŝi havas grandan scion de....
Han / hun har en omfattende viden om... .
Annak leírása, hogy a jelentkező milyen készségekkel rendelkezik
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dicsérő
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
Részletes leírása annak, hogy a jelentkező mire képes
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
A jelentkező legjobb tulajdonságának leírása
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
Egy olyan jelentkező leírása, aki aktív, és szeret részt venni a munkában
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dícsérő

Ajánlólevél / Referencialevél - Felelősségi körök

Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
A feladatkörök leírása, illetve, hogy azok pontosan mit is tartalmaznak
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
Hans / hendes ansvarområder var...
A jelentkező korábbi feladatköreinek leírása
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
Heti feladatkörök leírása

Ajánlólevél / Referencialevél - Értékelés

Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
A jelentkező pozitív értékelése
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
Nagyon pozitív értékelésnél
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
Pozitív értékelésnél
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
Pozitív értékelésnél
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
Értékelésnél negatív oldal ismertetése
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
Valamilyen különleges okból ajánlani a jelentkezőt, nagyon pozitív értékelés

Ajánlólevél / Referencialevél - Lezárás

...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
Amikor nem gondolod, hogy a jelentkező alkalmas a pozícióra
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor