magyar | Kifejezések - Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél

Motivációs levél | Önéletrajz / CV | Ajánlólevél / Referencialevél

Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás

Kære Hr.,
Tisztelt Uram!
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Kære Fru.,
Tisztelt Hölgyem!
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Kære Hr./Fru.,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen
Kære Hr./Fru.,
Tisztelt Uraim!
Hivatalos, több címzett
Til hvem det vedkommer,
Tisztelt Hölygem/Uram!
Hivatalos, címzett(ek) neve és neme ismeretlen
Kære Hr. Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Kære fru. Smith,
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Kære Frk. Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Kære Fr. Smith,
Tisztelt Smith Asszony
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Jeg er begejstret for at være reference for...
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Honnan ismered a jelentkezőt
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Honnan ismered a jelentkezőt
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Ajánlólevél / Referencialevél - Készségek

Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
A jelentkező személyiségének pozitív oldala
... adskilte sig selv ved at...
...megkülönböztette magát a ...
Legfontosabb pozitív tulajdonságok leírása
Hans / hendes største talent er / ligger i...
A legnagyobb erőssége a ...
A jelentkező erősségeinek bemutatása
Han / hun er en kreativ problemløser.
... kreatív problémamegoldó
Egy olyan jelentkező leírása, aki elfogadja és megoldja a kihívásokat
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Általánosságban jó képességű jelentkező leírása
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Annak leírása, hogy a jelentkező jó kommunikációs készségekkel rendelkezik
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
Jól kezeli a felelősséget is.
Annak leírása, hogy a jelentkező képes egy csapatot/projektet jól irányítani és jól dolgozik nyomás alatt is
Han / hun har en omfattende viden om... .
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Annak leírása, hogy a jelentkező milyen készségekkel rendelkezik
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dicsérő
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Részletes leírása annak, hogy a jelentkező mire képes
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
A jelentkező legjobb tulajdonságának leírása
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Egy olyan jelentkező leírása, aki aktív, és szeret részt venni a munkában
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dícsérő

Ajánlólevél / Referencialevél - Felelősségi körök

Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
A feladatkörök leírása, illetve, hogy azok pontosan mit is tartalmaznak
Hans / hendes ansvarområder var...
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
A jelentkező korábbi feladatköreinek leírása
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
Heti feladatai magába foglalták a ...
Heti feladatkörök leírása

Ajánlólevél / Referencialevél - Értékelés

Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
A jelentkező pozitív értékelése
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Nagyon pozitív értékelésnél
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Pozitív értékelésnél
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
Pozitív értékelésnél
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Értékelésnél negatív oldal ismertetése
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Valamilyen különleges okból ajánlani a jelentkezőt, nagyon pozitív értékelés

Ajánlólevél / Referencialevél - Lezárás

... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Amikor nem gondolod, hogy a jelentkező alkalmas a pozícióra
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Pozitív ajánlólevél lezárásakor