francia | Kifejezések - Jelentkezés | Ajánlólevél / Referencialevél

Motivációs levél | Önéletrajz / CV | Ajánlólevél / Referencialevél

Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás

سيدي المحترم،
Monsieur,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
السيدة المحترمة،
Madame,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
السيد المحترم \ السيدة المحترمة،
Madame, Monsieur,
Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen
السادة المحترمون،
Madame, Monsieur
Hivatalos, több címzett
إلى مَنْ يهمّهُ الأمر،
Aux principaux concernés,
Hivatalos, címzett(ek) neve és neme ismeretlen
عزيزي السيد رامي،
Monsieur Dupont,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
عزيزتي السيدة رامي،
Madame Dupont,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
عزيزتي الآنسة نادية،
Mademoiselle Dupont,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
عزيزتي السيدة نادية،
Madame Dupont,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
يسعدني أن أكتب هذه رسالة التوصية هذه نيابة عن...
C'est avec plaisir que je recommande...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
لقد كان لي شرف التعرف على... في...، عندما التحق...
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
لقد طلب مني ... أنْ أكتب رسالة توصية دعما لمطلبه لـ... وأنا سعيد جدّا لأقوم بهدا الدور.
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
لقد كان لي الشرف أن أكون رئيساَ \ مُشرفا على \ زميلا لـ... منذ... .
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
يُسعدني أن أكتب رسالة التوصية هذه لـ... في هذه الرسالة أودّ أن أعبّر عن احترامي وتقديري لهذا الشاب اللامع الذي قدم مساهمات جليلة لعمل الفريق الذي أشرف عليه.
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
أكتب رسالة التوصية هذه لـ... دونَ أيّ تردّدٍ.
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
إنه لمن دواعي سروري أن رسالة التوصية هذه لـ...
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz
لقد تعرفت على... منذ...، عندما كان مسجّلاً \ كانت مسجّلةً في الصف الذي قمت بتدريسه \ بدأ \ بدأت العمل في...
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
Annak leírása, hogy honnan ismered a jelentkezőt
لقد عرفت ... لــ .... أشهر \ سنوات بصفتي... في...
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
Honnan ismered a jelentkezőt
لقد كنت رئيس العمل لـ \ المشرف على \ زميلا لـ \ أستاذاً لــ من ... إلى ...
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
Honnan ismered a jelentkezőt
عمل \ عملت لديّ على مشروعات مختلفة بصفته \ بصفتها... وبناء على عمله \ عملها فإني أعتبره \ أعتبرها كواحد \ كواحدة من أفضل... الذين عملوا لدينا.
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
Nyitó mondat, amikor szerettél azzal a személlyel együtt dolgozni, akiről írsz

Ajánlólevél / Referencialevél - Készségek

لقد عرفتهُ \ عرفتها كشخص ... منذ بداية تعاوننا.
Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
A jelentkező személyiségének pozitív oldala
لقد تميّز \ تميّزت بـ...
... se distingue par...
Legfontosabb pozitív tulajdonságok leírása
موهبته \ موهبتها الأعظم تكمن في...
Sa qualité principale est ...
A jelentkező erősségeinek bemutatása
يحلّ \ تحلّ المشاكل بشكل خلاّقٍ.
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
Egy olyan jelentkező leírása, aki elfogadja és megoldja a kihívásokat
يملك \ تملك مجموعة واسعة من المهاراتِ.
Il/elle possède une large palette de compétences.
Általánosságban jó képességű jelentkező leírása
يشرح أفكاره ويبلغها \ تشرح أفكارها وتبلغها بوضوح.
Il/elle communique ses idées clairement.
Annak leírása, hogy a jelentkező jó kommunikációs készségekkel rendelkezik
يتحمّل \ تتحمّل المسؤولية جيّداً.
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
Annak leírása, hogy a jelentkező képes egy csapatot/projektet jól irányítani és jól dolgozik nyomás alatt is
يملك \ تملك معرفة واسعة بـ...
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
Annak leírása, hogy a jelentkező milyen készségekkel rendelkezik
إنه يتعلم \ إنها تتعلم المفاهيم الجديدة بسرعة ويقبل \ تقبل النقد البنّاء والتعليمات المتعلقة بالعمل.
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dicsérő
أودّ أن أذكر هنا، أنّ... هو \ هي... ويملك \ تملك القدرة على...
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
Részletes leírása annak, hogy a jelentkező mire képes
قُدْرتهُ \ قُدْرتها الكبيرة على ....كانت لا تُقدّر بثمن.
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
A jelentkező legjobb tulajdonságának leírása
يقوم \ تقوم دائما بدور فعّال في ...
Il/elle participe activement dans...
Egy olyan jelentkező leírása, aki aktív, és szeret részt venni a munkában
ينتهي من عمله \ تنتهي من عملها في الوقت المحدد. عندما يكون لديه \ لديها مشاغل أو أسئلة حول مهمة كُلِّف \ كُلِّفت بها، فإنه يتكلم \ فإنّها تتكلم بكل صراحة وبشكل مباشر، معبّرا \ معبّرة بذلك عما يختلج في أذهان الآخرين دون أن يفصحوا عنه.
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
Okos, ügyes és dinamikus jelentkező leírása, nagyon dícsérő

Ajánlólevél / Referencialevél - Felelősségi körök

حين كان \ كانت معنا... . هذه المسؤولية تستلزم...
Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
A feladatkörök leírása, illetve, hogy azok pontosan mit is tartalmaznak
كانت مسؤولياته \ مسؤولياتها الأساسية...
Ses principales fonctions consistaient en...
A jelentkező korábbi feladatköreinek leírása
شملت مهماته \ مهماتها الأسبوعية...
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
Heti feladatkörök leírása

Ajánlólevél / Referencialevél - Értékelés

أود أن أقول إنه لَمِن الممتع العمل مع...، هو \ هي شخص يُعتمد عليه وذكي \ ذكية ذو \ ذات حس فكاهي جيّد.
Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
A jelentkező pozitív értékelése
إذا كان أداؤه \ أداؤها في شركتنا دليلا جيداً على كيفية أدائه \ أدائها مستقبلا في شركتك فإنه سيكون \ فإنها ستكون مكسبا إيجابيا حقيقيا لبرنامجك.
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Nagyon pozitív értékelésnél
في رأيي، ... يعمل بشكل جادّ ويتولى المهمات بشكل ذاتي ويفهم تماما ما يحتاجه كل مشروع.
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
Pozitív értékelésnél
يقوم على الدوام بإنتاج عمل ذي قيمة عالية في الوقت المطلوب.
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
Pozitív értékelésnél
كانت نقاط الضعف الوحيدة التي لاحظتها في أداء المرشح \ المرشحة...
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Értékelésnél negatív oldal ismertetése
أعتقد أنّ... من اللازم أن يعطى الأولوية في الحصول على الوظيفة مقارنة بالمرشحين الآخرين لأنّ...
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
Valamilyen különleges okból ajánlani a jelentkezőt, nagyon pozitív értékelés

Ajánlólevél / Referencialevél - Lezárás

...سيكون إضافة ممتازة لبرنامجك. إذا كان من الممكن أن أساعد أكثر، فلا تتردد من فضلك الاتصال بي بالبريد الإلكتروني أو على التليفون.
... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
... له \ لها مني كل الدعم. سيكون \ ستكون إضافة حقيقية لبرنامجك.
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
إني على ثقة أنّ... سيواصل \ ستواصل العمل بشكل مثمر للغاية. له \ لها مني كل الدعم.
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
له \ لها مني كل الدعم ودون أي احتراز. أرجو أن تتصل بي إذا كان لديك أية أسئلة إضافية.
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
إني أومن بشكل قوي بقدراته \ قدراتها الهائلة على... وأدعم بشكل قوي رغبته في مواصلة الدراسة في جامعتكم، حيث سيستطيع \ ستستطيع أن يطوّر \ تطور مواهبه \ مواهبها اللامعة ويضعها \ تضعها في موضع الاختبار.
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
إنه لمن دواعي الشعور بالغبطه منحه \ منحها أقوى رسالة توصية. آمل أن تكون هذه المعلومات مفيدة.
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
إني أدعم بحماس توصية... كمرشح واعد.
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
نادرا ما قمت بتوصية شخص دون تحفظ. إنه لمن دواعي سروري إذنْ أن أفعل هذا في حالة...
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
Rendkívül pozitív ajánlólevél lezárásakor
أحترم... كزميل، ولكن من اللازم أنْ أقول بكل صراحة، إني لا أستطيع أن أوصي به \ بها للعمل في شركتكم.
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
Amikor nem gondolod, hogy a jelentkező alkalmas a pozícióra
سأكون سعيدا بالإجابة عن أي سؤال قد يتبادر إلى أذهانكم.
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor
تستطيع الاتصال بي من خلال البريد العادي \ الإلكتروني إذا احتجت إلى أي معلومات إضافية.
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Pozitív ajánlólevél lezárásakor