német | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Sayın Yetkili,
Sehr geehrter Herr,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Sayın Yetkili,
Sehr geehrte Frau,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Sayın Yetkili,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Sayın Yetkililer,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hivatalos, több címzett
Yetkili makama / merciiye,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Sayın Ahmet Bey,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Sayın Dilek Hanım,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Sayın Melek Hanım,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Sayın Demet Hanım,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Sayın Alihan Erturan,
Lieber Herr Schmidt,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Standard formula állásjelentkezéskor
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Standard formula állásjelentkezéskor
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
... için sizinle çalışmak isterdim.
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Güçlü yanlarım ...
Zu meinen Stärken zählen...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Mein Fachgebiet ist...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
... diline son derece hakimimdir.
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Mükemmel iletişim becerisi
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Tümdengelim muhakemesi
schlussfolgerndes Denken
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Mantıklı düşünebilme
logisches Denken
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Analitik düşünce
analytische Fähigkeiten
Készség a dolgok részletes értékelésére
İyi kişilerarası ilişki becerisi
hohe soziale Kompetenz
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Anlaşma becerisi
Verhandlungsgeschick
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Sunum becerisi
Präsentationsfähigkeiten
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Saygılarımla,
Mit freundlichen Grüßen
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Tüm içtenliğimle,
Mit freundlichen Grüßen
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Saygılarımla,
Hochachtungsvoll
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Saygılar,
Herzliche Grüße
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek