holland | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Sayın Yetkili,
Geachte heer
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Sayın Yetkili,
Geachte mevrouw
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Sayın Yetkili,
Geachte heer, mevrouw
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Sayın Yetkililer,
Geachte dames en heren
Hivatalos, több címzett
Yetkili makama / merciiye,
Geachte dames en heren
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Sayın Ahmet Bey,
Geachte heer Jansen
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Sayın Dilek Hanım,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Sayın Melek Hanım,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Sayın Demet Hanım,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Sayın Alihan Erturan,
Beste meneer Jansen
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Standard formula állásjelentkezéskor
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Ik solliciteer naar de functie van ...
Standard formula állásjelentkezéskor
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
... için sizinle çalışmak isterdim.
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Güçlü yanlarım ...
Mijn sterke punten zijn ...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Mijn vakgebied is ...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
... diline son derece hakimimdir.
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Ik beschik over goede kennis van ...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Mükemmel iletişim becerisi
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Tümdengelim muhakemesi
Analytisch denkvermogen
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Mantıklı düşünebilme
Logisch denkvermogen
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Analitik düşünce
Analytische vaardigheden
Készség a dolgok részletes értékelésére
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Goede intermenselijke vaardigheden
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Anlaşma becerisi
Onderhandelingsvaardigheden
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Sunum becerisi
Presentatievaardigheden
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Saygılarımla,
Met vriendelijke groet,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Tüm içtenliğimle,
Met vriendelijke groet,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Saygılarımla,
Hoogachtend,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Saygılar,
Met de beste groeten,
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek