német | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Bäste herrn,
Sehr geehrter Herr,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Bästa fru,
Sehr geehrte Frau,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Bästa herr eller fru,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Bästa herrar,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hivatalos, több címzett
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Bäste herr Smith,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Bästa fru Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Bästa fröken Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Bästa fru Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Bäste John Smith,
Lieber Herr Schmidt,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Jag skriver gällande er annons på ...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Standard formula állásjelentkezéskor
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Standard formula állásjelentkezéskor
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Mina främsta styrkor är ...
Zu meinen Stärken zählen...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Mitt kompetensområde är ...
Mein Fachgebiet ist...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Jag är en erfaren användare av ...
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Utmärkt kommunikationsförmåga
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
God slutledningsförmåga
schlussfolgerndes Denken
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Logiskt tänkande
logisches Denken
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Analytisk förmåga
analytische Fähigkeiten
Készség a dolgok részletes értékelésére
Bra samarbetsförmåga
hohe soziale Kompetenz
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Bra förhandlingsteknik
Verhandlungsgeschick
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Bra presentationsteknik
Präsentationsfähigkeiten
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Med vänlig hälsning,
Mit freundlichen Grüßen
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Med vänliga hälsningar,
Mit freundlichen Grüßen
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Vördsamt,
Hochachtungsvoll
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Vänliga hälsningar,
Herzliche Grüße
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek