japán | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Bäste herrn,
拝啓
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Bästa fru,
拝啓
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Bästa herr eller fru,
拝啓
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Bästa herrar,
拝啓
Hivatalos, több címzett
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
関係者各位
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Bäste herr Smith,
拝啓 
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Bästa fru Smith,
拝啓
・・・・様
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Bästa fröken Smith,
拝啓
・・・・様
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Bästa fru Smith,
拝啓
・・・・様
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Bäste John Smith,
拝啓
・・・・様
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Jag skriver gällande er annons på ...
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Standard formula állásjelentkezéskor
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Standard formula állásjelentkezéskor
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Mina främsta styrkor är ...
私の強みは・・・・
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
・・・・することで貢献することができます。
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Mitt kompetensområde är ...
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Jag har utmärkta kunskaper i ...
・・・・語を話すことができます。
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Jag har grundläggande kunskaper i ...
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Jag är en erfaren användare av ...
・・・・を使いこなすことができます。
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Utmärkt kommunikationsförmåga
コミュニケーション能力
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
God slutledningsförmåga
演繹的推理力
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Logiskt tänkande
論理的思考能力
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Analytisk förmåga
分析能力
Készség a dolgok részletes értékelésére
Bra samarbetsförmåga
対人能力
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Bra förhandlingsteknik
交渉能力
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Bra presentationsteknik
プレゼンテーション能力
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
履歴書を同封いたしました。
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
・・・・から推薦状を頂きました。
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Jag finns tillgänglig för intervju ...
・・・・日なら伺うことができます。
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Med vänlig hälsning,
敬具
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Med vänliga hälsningar,
敬具
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Vördsamt,
敬具
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Vänliga hälsningar,
敬具
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek