holland | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Bäste herrn,
Geachte heer
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Bästa fru,
Geachte mevrouw
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Bästa herr eller fru,
Geachte heer, mevrouw
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Bästa herrar,
Geachte dames en heren
Hivatalos, több címzett
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Geachte dames en heren
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Bäste herr Smith,
Geachte heer Jansen
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Bästa fru Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Bästa fröken Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Bästa fru Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Bäste John Smith,
Beste meneer Jansen
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Jag skriver gällande er annons på ...
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Standard formula állásjelentkezéskor
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Ik solliciteer naar de functie van ...
Standard formula állásjelentkezéskor
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Mina främsta styrkor är ...
Mijn sterke punten zijn ...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Mitt kompetensområde är ...
Mijn vakgebied is ...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Jag är en erfaren användare av ...
Ik beschik over goede kennis van ...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Utmärkt kommunikationsförmåga
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
God slutledningsförmåga
Analytisch denkvermogen
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Logiskt tänkande
Logisch denkvermogen
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Analytisk förmåga
Analytische vaardigheden
Készség a dolgok részletes értékelésére
Bra samarbetsförmåga
Goede intermenselijke vaardigheden
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Bra förhandlingsteknik
Onderhandelingsvaardigheden
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Bra presentationsteknik
Presentatievaardigheden
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Med vänlig hälsning,
Met vriendelijke groet,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Med vänliga hälsningar,
Met vriendelijke groet,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Vördsamt,
Hoogachtend,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Vänliga hälsningar,
Met de beste groeten,
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek