magyar | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Distinguido Señor:
Tisztelt Uram!
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Distinguida Señora:
Tisztelt Hölgyem!
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Distinguidos Señores:
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Apreciados Señores:
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Hivatalos, több címzett
A quien pueda interesar
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Apreciado Sr. Pérez:
Tisztelt Smith Úr!
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Apreciada Sra. Pérez:
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Apreciada Srta. Pérez:
Tisztelt Smith Asszony!
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Apreciada Sra. Pérez:
Tisztelt Smith Asszony!
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Estimado Sr. Pérez:
Kedves Smith John!
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Standard formula állásjelentkezéskor
Quisiera postularme para el puesto de...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Standard formula állásjelentkezéskor
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Mis puntos fuertes son...
Erősségeim ...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Mi área de conocimiento es...
Szakterületem a ....
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Tengo un manejo excelente de...
Magas szinten beszélek...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Középszinten beszélek....
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Excelentes habilidades de comunicación
Kiváló kommunikációs készség
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Razonamiento deductivo
Deduktív érvelés
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Razonamiento lógico
Logikus gondolkodás
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Capacidad de análisis
Analitikus készségek
Készség a dolgok részletes értékelésére
Buena comunicación interpersonal
Jó interperszonális készség
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Aptitudes de negociación
Jó tárgyalási készség
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Habilidad para hablar en público
Előadó készség/Prezentációs készség
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Encontrará mi currículo adjunto.
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Se despide cordialmente,
Tisztelettel,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Atentamente,
Tisztelettel,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Respetuosamente,
Tisztelettel,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Saludos,
Üdvözlettel,
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek