lengyel | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Distinguido Señor:
Szanowny Panie,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Distinguida Señora:
Szanowna Pani,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Distinguidos Señores:
Szanowni Państwo,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Apreciados Señores:
Szanowni Państwo,
Hivatalos, több címzett
A quien pueda interesar
Szanowni Państwo,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Apreciado Sr. Pérez:
Szanowny Panie,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Apreciada Sra. Pérez:
Szanowna Pani,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Apreciada Srta. Pérez:
Szanowna Pani,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Apreciada Sra. Pérez:
Szanowna Pani,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Estimado Sr. Pérez:
Szanowny Panie,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Standard formula állásjelentkezéskor
Quisiera postularme para el puesto de...
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Standard formula állásjelentkezéskor
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Mis puntos fuertes son...
Moje mocne strony to ...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Mi área de conocimiento es...
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Tengo un manejo excelente de...
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Manejo el... en un contexto de trabajo.
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Biegle posługuję się programem/programami...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Excelentes habilidades de comunicación
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Razonamiento deductivo
Rozumowanie dedukcyjne
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Razonamiento lógico
Logiczne myślenie
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Capacidad de análisis
Zdolności analityczne
Készség a dolgok részletes értékelésére
Buena comunicación interpersonal
Zdolności interpersonalne
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Aptitudes de negociación
Zdolności negocjacyjne
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Habilidad para hablar en público
Umiejętność prezentacji
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Encontrará mi currículo adjunto.
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Referencje na żądanie.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Referencje na żądanie od ...
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Se despide cordialmente,
Z wyrazami szacunku,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Atentamente,
Z wyrazami szacunku,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Respetuosamente,
Z poważaniem,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Saludos,
Pozdrawiam,
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek