koreai | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Distinguido Señor:
존경하는 관계자 분께
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Distinguida Señora:
존경하는 관계자 분께
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Distinguidos Señores:
존경하는 관계자 분께
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Apreciados Señores:
존경하는 관계자 분(들)께
Hivatalos, több címzett
A quien pueda interesar
존경하는 관계자 분(들)께
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Apreciado Sr. Pérez:
존경하는 김철수 님께
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Apreciada Sra. Pérez:
존경하는 김희연 님께
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Apreciada Srta. Pérez:
존경하는 김희연 님께
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Apreciada Sra. Pérez:
존경하는 김희연 님께
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Estimado Sr. Pérez:
친애하는 최현우님께
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Standard formula állásjelentkezéskor
Quisiera postularme para el puesto de...
...에 지원하고 싶습니다.
Standard formula állásjelentkezéskor
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Mis puntos fuertes son...
저의 장점은 ... 입니다.
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Mi área de conocimiento es...
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Mi lengua materna es..., pero también hablo...
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Tengo un manejo excelente de...
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Manejo el... en un contexto de trabajo.
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Excelentes habilidades de comunicación
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Razonamiento deductivo
추론 이해 능력
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Razonamiento lógico
논리적인 사고능력
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Capacidad de análisis
분석 능력
Készség a dolgok részletes értékelésére
Buena comunicación interpersonal
좋은 사교성
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Aptitudes de negociación
협정 능력
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Habilidad para hablar en público
프리젠테이션 능력
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Encontrará mi currículo adjunto.
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Las referencias pueden ser solicitadas a...
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Se despide cordialmente,
... (이름) 드림
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Atentamente,
... (이름) 드림
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Respetuosamente,
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Saludos,
감사합니다. ...씨.
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek