finn | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Distinguido Señor:
Hyvä Herra,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Distinguida Señora:
Hyvä Rouva,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Distinguidos Señores:
Hyvä vastaanottaja,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Apreciados Señores:
Hyvät vastaanottajat,
Hivatalos, több címzett
A quien pueda interesar
Hyvät vastaanottajat,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Apreciado Sr. Pérez:
Hyvä herra Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Apreciada Sra. Pérez:
Hyvä rouva Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Apreciada Srta. Pérez:
Hyvä neiti Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Apreciada Sra. Pérez:
Hyvä neiti / rouva Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Estimado Sr. Pérez:
Hyvä John Smith,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Kirjoitamme teille liittyen...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Standard formula állásjelentkezéskor
Quisiera postularme para el puesto de...
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Standard formula állásjelentkezéskor
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Mis puntos fuertes son...
Vahvuuksiini kuuluvat...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Mi área de conocimiento es...
Asiantuntemukseni keskittyy...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Tengo un manejo excelente de...
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Minulla on hyvät perustaidot...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Excelentes habilidades de comunicación
Erinomainen kyky kommunikoida
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Razonamiento deductivo
Deduktiivinen ajattelu
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Razonamiento lógico
Looginen ajattelu
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Capacidad de análisis
Analyyttiset taidot
Készség a dolgok részletes értékelésére
Buena comunicación interpersonal
Hyvät ihmissuhdetaidot
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Aptitudes de negociación
Neuvottelukyvyt
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Habilidad para hablar en público
Esiintymistaidot
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Encontrará mi currículo adjunto.
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Suosituksia voi pyytää...
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Olen saatavilla haastatteluun...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Se despide cordialmente,
Ystävällisin terveisin,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Atentamente,
Ystävällisin terveisin,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Respetuosamente,
Kunnioittavasti,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Saludos,
Parhain terveisin,
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek