dán | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Distinguido Señor:
Kære Hr.,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Distinguida Señora:
Kære Fru.,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Distinguidos Señores:
Kære Hr./Fru.,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Apreciados Señores:
Kære Hr./Fru.,
Hivatalos, több címzett
A quien pueda interesar
Til hvem dette ankommer,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Apreciado Sr. Pérez:
Kære Hr. Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Apreciada Sra. Pérez:
Kære Fru. Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Apreciada Srta. Pérez:
Kære Frk. Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Apreciada Sra. Pérez:
Kære Fr. Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Estimado Sr. Pérez:
Kære John Smith,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Standard formula állásjelentkezéskor
Quisiera postularme para el puesto de...
Jeg ville søge stillingen som...
Standard formula állásjelentkezéskor
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Mis puntos fuertes son...
Mine styrker er...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Mi área de conocimiento es...
Mit ekspertområde er...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Tengo un manejo excelente de...
Jeg råder fremragende over...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Jeg har en fungerende viden om...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Jeg er en erfaren bruger af...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Excelentes habilidades de comunicación
Fremragende kommunikations evner
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Razonamiento deductivo
Deduktiv argumentation
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Razonamiento lógico
Logisk tænkning
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Capacidad de análisis
Analytiske evner
Készség a dolgok részletes értékelésére
Buena comunicación interpersonal
Gode interpersonel evner
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Aptitudes de negociación
Forhandlings evner
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Habilidad para hablar en público
Præsentations evner
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Encontrará mi currículo adjunto.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Referencer kan rekvieres fra...
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Jeg er ledig til et interview den...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Se despide cordialmente,
Med venlig hilsen
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Atentamente,
Med venlig hilsen
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Respetuosamente,
Med respekt,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Saludos,
Med venlig hilsen
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek