cseh | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Distinguido Señor:
Vážený pane,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Distinguida Señora:
Vážená paní,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Distinguidos Señores:
Vážený pane / Vážená paní,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Apreciados Señores:
Dobrý den,
Hivatalos, több címzett
A quien pueda interesar
Všem zainteresovaným stranám,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Apreciado Sr. Pérez:
Vážený pane Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Apreciada Sra. Pérez:
Vážená paní Smithová,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Apreciada Srta. Pérez:
Vážená slečno Smithová,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Apreciada Sra. Pérez:
Vážená paní Smithová,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Estimado Sr. Pérez:
Milý Johne Smith,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Standard formula állásjelentkezéskor
Quisiera postularme para el puesto de...
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Standard formula állásjelentkezéskor
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Mis puntos fuertes son...
Moje silné stránky jsou...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Mi área de conocimiento es...
Moje oblast odborných znalostí je...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Tengo un manejo excelente de...
Mám výbornou znalost...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Mám znalost...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Excelentes habilidades de comunicación
Výborné komunikační schopnosti
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Razonamiento deductivo
Dedukce
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Razonamiento lógico
Logické myšlení
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Capacidad de análisis
Analytické schopnosti
Készség a dolgok részletes értékelésére
Buena comunicación interpersonal
Dobré interpersonální schopnosti
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Aptitudes de negociación
Vyjednávací schopnosti
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Habilidad para hablar en público
Prezentační dovednosti
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Encontrará mi currículo adjunto.
Můj životopis naleznete v příloze.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Ohledně referencí se obraťte na...
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Se despide cordialmente,
S pozdravem,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Atentamente,
S pozdravem,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Respetuosamente,
S úctou,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Saludos,
Se srdečným pozdravem,
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek