kínai | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Stimate Domn,
尊敬的先生,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Stimată Doamnă,
尊敬的女士,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Stimate Domn/Doamnă,
尊敬的先生/女士,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Stimați Domni,
尊敬的先生们,
Hivatalos, több címzett
În atenția cui este interesat,
尊敬的收信人,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Stimate Domnule Popescu,
尊敬的史密斯先生,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Stimată Doamnă Popescu,
尊敬的史密斯女士,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Stimată Domnișoară Popescu,
尊敬的史密斯小姐,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Stimată Doamnă Popescu,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Dragă Andrei Popescu,
亲爱的约翰 史密斯,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standard formula állásjelentkezéskor
Aș dori să aplic pentru poziția de...
我想申请...一职
Standard formula állásjelentkezéskor
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
我对此工作很感兴趣,因为...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
我想为您工作,因为...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Punctele mele forte sunt...
我的强项是...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
我很适合这个职位,因为...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Domeniul meu de bază este...
我的专长是…
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
即使在压力下我也能保持高标准。
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
我的母语是...,但我也会说...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Stăpânesc foarte bine...
我熟练掌握...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Cunosc la nivel mediu...
我能用...语进行工作交流
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Am...ani de experienţă în domeniul...
我在...领域有...年工作经验
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Sunt un utilizator experimentat de...
我是...的熟练使用者
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
我相信我是...和...技能的良好结合
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Abilităţi de comunicare excelente.
出色的沟通技能
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Gândire deductivă.
演绎推理能力
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Gândire logică.
逻辑性思考
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Abilităţi analitice.
分析技能
Készség a dolgok részletes értékelésére
Abilităţi interpersonale bune.
良好的人际交往技能
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Abilităţi de negociere
谈判技能
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Abilităţi în adresarea către un public larg.
观点陈述能力
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
附件中含有我的个人简历。
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Referinţele pot fi solicitate de la...
可以从...处获得推荐信
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
我可以在...的时候接受面试
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Cu stimă,
此致
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Cu sinceritate,
此致
敬礼
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Cu respect,
肃然至上
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Toate cele bune,
祝好
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek