holland | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Stimate Domn,
Geachte heer
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Stimată Doamnă,
Geachte mevrouw
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Stimate Domn/Doamnă,
Geachte heer, mevrouw
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Stimați Domni,
Geachte dames en heren
Hivatalos, több címzett
În atenția cui este interesat,
Geachte dames en heren
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Stimate Domnule Popescu,
Geachte heer Jansen
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Stimată Doamnă Popescu,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Stimată Domnișoară Popescu,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Stimată Doamnă Popescu,
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Dragă Andrei Popescu,
Beste meneer Jansen
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Standard formula állásjelentkezéskor
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Ik solliciteer naar de functie van ...
Standard formula állásjelentkezéskor
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Punctele mele forte sunt...
Mijn sterke punten zijn ...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Domeniul meu de bază este...
Mijn vakgebied is ...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Stăpânesc foarte bine...
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Cunosc la nivel mediu...
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Am...ani de experienţă în domeniul...
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Sunt un utilizator experimentat de...
Ik beschik over goede kennis van ...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Abilităţi de comunicare excelente.
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Gândire deductivă.
Analytisch denkvermogen
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Gândire logică.
Logisch denkvermogen
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Abilităţi analitice.
Analytische vaardigheden
Készség a dolgok részletes értékelésére
Abilităţi interpersonale bune.
Goede intermenselijke vaardigheden
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Abilităţi de negociere
Onderhandelingsvaardigheden
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Presentatievaardigheden
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Referinţele pot fi solicitate de la...
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Cu stimă,
Met vriendelijke groet,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Cu sinceritate,
Met vriendelijke groet,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Cu respect,
Hoogachtend,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Toate cele bune,
Met de beste groeten,
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek