angol | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Stimate Domn,
Dear Sir,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Stimată Doamnă,
Dear Madam,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Stimate Domn/Doamnă,
Dear Sir / Madam,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Stimați Domni,
Dear Sirs,
Hivatalos, több címzett
În atenția cui este interesat,
To whom it may concern,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Stimate Domnule Popescu,
Dear Mr. Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Stimată Doamnă Popescu,
Dear Mrs. Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Stimată Domnișoară Popescu,
Dear Miss Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Stimată Doamnă Popescu,
Dear Ms. Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Dragă Andrei Popescu,
Dear John Smith,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
I refer to your advertisement in…dated… .
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standard formula állásjelentkezéskor
Aș dori să aplic pentru poziția de...
I would like to apply for the position of…
Standard formula állásjelentkezéskor
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
I am particularly interested in this job, as…
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
I would like to work for you, in order to…
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Punctele mele forte sunt...
My strengths are…
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
I would be well suited to the position because…
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Domeniul meu de bază este...
My area of expertise is…
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Whilst working at… I became highly competent in…
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Even under pressure I can maintain high standards.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
My native language is…, but I can also speak…
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Stăpânesc foarte bine...
I have an excellent command of…
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Cunosc la nivel mediu...
I have a working knowledge of…
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Am...ani de experienţă în domeniul...
I have …years experience of working…
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Sunt un utilizator experimentat de...
I am an experienced user of…
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
I believe I possess the right combination of...and… .
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Abilităţi de comunicare excelente.
Excellent communication skills
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Gândire deductivă.
Deductive reasoning
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Gândire logică.
Logical thinking
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Abilităţi analitice.
Analytical skills
Készség a dolgok részletes értékelésére
Abilităţi interpersonale bune.
Good interpersonal skills
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Abilităţi de negociere
Negotiation skills
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Presentation skills
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Please find my résumé / CV attached.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
I can supply references from…if required.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Referinţele pot fi solicitate de la...
References can be requested from…
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
I am available for interview on…
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Cu stimă,
Yours faithfully,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Cu sinceritate,
Yours sincerely,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Cu respect,
Respectfully yours,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Toate cele bune,
Kind/Best regards,
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek