svéd | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Bäste herrn,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Bästa fru,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Bästa herr eller fru,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Bästa herrar,
Hivatalos, több címzett
A quem possa interessar,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Bäste herr Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Bästa fru Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Bästa fröken Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Bästa fru Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Bäste John Smith,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Jag skriver gällande er annons på ...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Standard formula állásjelentkezéskor
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Standard formula állásjelentkezéskor
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Meus pontos fortes são...
Mina främsta styrkor är ...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Mitt kompetensområde är ...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Eu tenho experiência em /com ...
Jag är en erfaren användare av ...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Excelente habilidade de comunicação
Utmärkt kommunikationsförmåga
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Raciocínio dedutivo
God slutledningsförmåga
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Pensamento lógico
Logiskt tänkande
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Habilidades analíticas
Analytisk förmåga
Készség a dolgok részletes értékelésére
Bom relacionamento interpessoal
Bra samarbetsförmåga
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Habilidades de negociação
Bra förhandlingsteknik
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Habilidades de comunicação
Bra presentationsteknik
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Referências podem ser solicitadas à /ao...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Estou disponível para entrevista em ..
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Cordialmente,
Med vänlig hälsning,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Atenciosamente,
Med vänliga hälsningar,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Com elevada estima,
Vördsamt,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Lembranças,
Vänliga hälsningar,
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek