koreai | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
존경하는 관계자 분께
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
존경하는 관계자 분께
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
존경하는 관계자 분께
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
존경하는 관계자 분(들)께
Hivatalos, több címzett
A quem possa interessar,
존경하는 관계자 분(들)께
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
존경하는 김철수 님께
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
존경하는 김희연 님께
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
존경하는 김희연 님께
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
존경하는 김희연 님께
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
친애하는 최현우님께
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Standard formula állásjelentkezéskor
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
...에 지원하고 싶습니다.
Standard formula állásjelentkezéskor
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Meus pontos fortes são...
저의 장점은 ... 입니다.
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Eu tenho conhecimento intermediário de...
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Eu tenho experiência em /com ...
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Excelente habilidade de comunicação
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Raciocínio dedutivo
추론 이해 능력
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Pensamento lógico
논리적인 사고능력
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Habilidades analíticas
분석 능력
Készség a dolgok részletes értékelésére
Bom relacionamento interpessoal
좋은 사교성
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Habilidades de negociação
협정 능력
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Habilidades de comunicação
프리젠테이션 능력
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Eu posso fornecer referências, se necessário.
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Referências podem ser solicitadas à /ao...
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Estou disponível para entrevista em ..
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Cordialmente,
... (이름) 드림
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Atenciosamente,
... (이름) 드림
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Com elevada estima,
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Lembranças,
감사합니다. ...씨.
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek