dán | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Kære Hr.,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Kære Fru.,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Kære Hr./Fru.,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Kære Hr./Fru.,
Hivatalos, több címzett
A quem possa interessar,
Til hvem dette ankommer,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Kære Hr. Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Kære Fru. Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Kære Frk. Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Kære Fr. Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Kære John Smith,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Standard formula állásjelentkezéskor
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Jeg ville søge stillingen som...
Standard formula állásjelentkezéskor
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Meus pontos fortes são...
Mine styrker er...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Mit ekspertområde er...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Jeg råder fremragende over...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Jeg har en fungerende viden om...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Eu tenho experiência em /com ...
Jeg er en erfaren bruger af...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Excelente habilidade de comunicação
Fremragende kommunikations evner
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Raciocínio dedutivo
Deduktiv argumentation
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Pensamento lógico
Logisk tænkning
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Habilidades analíticas
Analytiske evner
Készség a dolgok részletes értékelésére
Bom relacionamento interpessoal
Gode interpersonel evner
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Habilidades de negociação
Forhandlings evner
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Habilidades de comunicação
Præsentations evner
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Referencer kan rekvieres fra...
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Estou disponível para entrevista em ..
Jeg er ledig til et interview den...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Cordialmente,
Med venlig hilsen
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Atenciosamente,
Med venlig hilsen
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Com elevada estima,
Med respekt,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Lembranças,
Med venlig hilsen
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek