koreai | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Уважаемый г-н ...
존경하는 관계자 분께
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Уважаемая госпожа...
존경하는 관계자 분께
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Уважаемые...
존경하는 관계자 분께
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Уважаемые...
존경하는 관계자 분(들)께
Hivatalos, több címzett
Уважаемые...
존경하는 관계자 분(들)께
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Уважаемый г-н Смидт
존경하는 김철수 님께
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Уважаемая г-жа Смидт
존경하는 김희연 님께
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Уважаемая г-жа Смидт
존경하는 김희연 님께
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Уважаемая г-жа Смидт
존경하는 김희연 님께
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Уважаемый...
친애하는 최현우님께
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Я нашел ваше обявление в... ... числа
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Standard formula állásjelentkezéskor
Прошу принять меня на должность...
...에 지원하고 싶습니다.
Standard formula állásjelentkezéskor
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Мои сильные стороны:...
저의 장점은 ... 입니다.
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Я специализируюсь на...
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
За время работы в ... я развил свои навыки...
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Мой родной язык..., я также говорю по...
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Я отлично владею...
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Я свободно говорю по...
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Я являюсь продвинутым пользователем...
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Отличные коммуникативные навыки
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Логическая аргументация
추론 이해 능력
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Логическое мышление
논리적인 사고능력
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Аналитические способности
분석 능력
Készség a dolgok részletes értékelésére
Высокие личностные качества
좋은 사교성
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Переговорческие навыки
협정 능력
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Презентационные навыки
프리젠테이션 능력
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Я свободен...
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
С уважением...
... (이름) 드림
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
С уважением ваш...
... (이름) 드림
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
С уважением ваш...
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
С уважением...
감사합니다. ...씨.
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek