kínai | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Уважаемый г-н ...
尊敬的先生,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Уважаемая госпожа...
尊敬的女士,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Уважаемые...
尊敬的先生/女士,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Уважаемые...
尊敬的先生们,
Hivatalos, több címzett
Уважаемые...
尊敬的收信人,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Уважаемый г-н Смидт
尊敬的史密斯先生,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Уважаемая г-жа Смидт
尊敬的史密斯女士,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Уважаемая г-жа Смидт
尊敬的史密斯小姐,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Уважаемая г-жа Смидт
尊敬的史密斯小姐/女士,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Уважаемый...
亲爱的约翰 史密斯,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Я нашел ваше обявление в... ... числа
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standard formula állásjelentkezéskor
Прошу принять меня на должность...
我想申请...一职
Standard formula állásjelentkezéskor
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
我对此工作很感兴趣,因为...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
我想为您工作,因为...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Мои сильные стороны:...
我的强项是...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
我很适合这个职位,因为...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Я специализируюсь на...
我的专长是…
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
За время работы в ... я развил свои навыки...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
即使在压力下我也能保持高标准。
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Мой родной язык..., я также говорю по...
我的母语是...,但我也会说...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Я отлично владею...
我熟练掌握...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Я свободно говорю по...
我能用...语进行工作交流
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
我在...领域有...年工作经验
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Я являюсь продвинутым пользователем...
我是...的熟练使用者
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
我相信我是...和...技能的良好结合
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Отличные коммуникативные навыки
出色的沟通技能
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Логическая аргументация
演绎推理能力
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Логическое мышление
逻辑性思考
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Аналитические способности
分析技能
Készség a dolgok részletes értékelésére
Высокие личностные качества
良好的人际交往技能
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Переговорческие навыки
谈判技能
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Презентационные навыки
观点陈述能力
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
附件中含有我的个人简历。
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
可以从...处获得推荐信
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Я свободен...
我可以在...的时候接受面试
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
С уважением...
此致
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
С уважением ваш...
此致
敬礼
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
С уважением ваш...
肃然至上
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
С уважением...
祝好
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek