holland | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Уважаемый г-н ...
Geachte heer
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Уважаемая госпожа...
Geachte mevrouw
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Уважаемые...
Geachte heer, mevrouw
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Уважаемые...
Geachte dames en heren
Hivatalos, több címzett
Уважаемые...
Geachte dames en heren
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Уважаемый г-н Смидт
Geachte heer Jansen
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Уважаемая г-жа Смидт
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Уважаемая г-жа Смидт
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Уважаемая г-жа Смидт
Geachte mevrouw Jansen
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Уважаемый...
Beste meneer Jansen
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Standard formula állásjelentkezéskor
Прошу принять меня на должность...
Ik solliciteer naar de functie van ...
Standard formula állásjelentkezéskor
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Мои сильные стороны:...
Mijn sterke punten zijn ...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Я специализируюсь на...
Mijn vakgebied is ...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
За время работы в ... я развил свои навыки...
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Мой родной язык..., я также говорю по...
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Я отлично владею...
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Я свободно говорю по...
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Я являюсь продвинутым пользователем...
Ik beschik over goede kennis van ...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Отличные коммуникативные навыки
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Логическая аргументация
Analytisch denkvermogen
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Логическое мышление
Logisch denkvermogen
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Аналитические способности
Analytische vaardigheden
Készség a dolgok részletes értékelésére
Высокие личностные качества
Goede intermenselijke vaardigheden
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Переговорческие навыки
Onderhandelingsvaardigheden
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Презентационные навыки
Presentatievaardigheden
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Я свободен...
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
С уважением...
Met vriendelijke groet,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
С уважением ваш...
Met vriendelijke groet,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
С уважением ваш...
Hoogachtend,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
С уважением...
Met de beste groeten,
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek