angol | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Уважаемый г-н ...
Dear Sir,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Уважаемая госпожа...
Dear Madam,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Уважаемые...
Dear Sir / Madam,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Уважаемые...
Dear Sirs,
Hivatalos, több címzett
Уважаемые...
To whom it may concern,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Уважаемый г-н Смидт
Dear Mr. Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Уважаемая г-жа Смидт
Dear Mrs. Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Уважаемая г-жа Смидт
Dear Miss Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Уважаемая г-жа Смидт
Dear Ms. Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Уважаемый...
Dear John Smith,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Я нашел ваше обявление в... ... числа
I refer to your advertisement in…dated… .
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standard formula állásjelentkezéskor
Прошу принять меня на должность...
I would like to apply for the position of…
Standard formula állásjelentkezéskor
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
I am particularly interested in this job, as…
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
I would like to work for you, in order to…
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Мои сильные стороны:...
My strengths are…
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
I would be well suited to the position because…
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Я специализируюсь на...
My area of expertise is…
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
За время работы в ... я развил свои навыки...
Whilst working at… I became highly competent in…
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Even under pressure I can maintain high standards.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Мой родной язык..., я также говорю по...
My native language is…, but I can also speak…
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Я отлично владею...
I have an excellent command of…
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Я свободно говорю по...
I have a working knowledge of…
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
I have …years experience of working…
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Я являюсь продвинутым пользователем...
I am an experienced user of…
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
I believe I possess the right combination of...and… .
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Отличные коммуникативные навыки
Excellent communication skills
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Логическая аргументация
Deductive reasoning
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Логическое мышление
Logical thinking
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Аналитические способности
Analytical skills
Készség a dolgok részletes értékelésére
Высокие личностные качества
Good interpersonal skills
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Переговорческие навыки
Negotiation skills
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Презентационные навыки
Presentation skills
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Please find my résumé / CV attached.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
I can supply references from…if required.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
References can be requested from…
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Я свободен...
I am available for interview on…
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
С уважением...
Yours faithfully,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
С уважением ваш...
Yours sincerely,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
С уважением ваш...
Respectfully yours,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
С уважением...
Kind/Best regards,
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek