magyar | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Gentilissimo,
Tisztelt Uram!
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Gentilissima,
Tisztelt Hölgyem!
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Gentili Signore e Signori,
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Alla cortese attenzione di ...,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Hivatalos, több címzett
A chi di competenza,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Gentilissimo Sig. Rossi,
Tisztelt Smith Úr!
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Gentilissima Sig.na Verdi,
Tisztelt Smith Asszony!
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Tisztelt Smith Asszony!
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Gentilissimo Bianchi,
Kedves Smith John!
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
In risposta all'annuncio apparso ne...
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Standard formula állásjelentkezéskor
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Standard formula állásjelentkezéskor
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
I miei punti di forza sono...
Erősségeim ...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Szakterületem a ....
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Magas szinten beszélek...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Sto imparando...
Középszinten beszélek....
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Sono un(') utente esperto/a di...
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Eccellenti doti comunicative
Kiváló kommunikációs készség
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Capacità deduttive e di ragionamento
Deduktív érvelés
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Capacità logiche
Logikus gondolkodás
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Capacità analitiche
Analitikus készségek
Készség a dolgok részletes értékelésére
Ottime abilità interpersonali
Jó interperszonális készség
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Capacità di negoziazione
Jó tárgyalási készség
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Capacità di presentazione
Előadó készség/Prezentációs készség
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
In allegato trova il mio cv.
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Sono disponibile per un colloquio...
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
In fede,
Tisztelettel,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Cordialmente,
Tisztelettel,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
I miei più cordiali saluti,
Tisztelettel,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Saluti
Üdvözlettel,
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek