lengyel | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Gentilissimo,
Szanowny Panie,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Gentilissima,
Szanowna Pani,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Gentili Signore e Signori,
Szanowni Państwo,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Alla cortese attenzione di ...,
Szanowni Państwo,
Hivatalos, több címzett
A chi di competenza,
Szanowni Państwo,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Gentilissimo Sig. Rossi,
Szanowny Panie,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Szanowna Pani,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Gentilissima Sig.na Verdi,
Szanowna Pani,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Szanowna Pani,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Gentilissimo Bianchi,
Szanowny Panie,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
In risposta all'annuncio apparso ne...
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Standard formula állásjelentkezéskor
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Standard formula állásjelentkezéskor
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
I miei punti di forza sono...
Moje mocne strony to ...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Sto imparando...
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Sono un(') utente esperto/a di...
Biegle posługuję się programem/programami...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Eccellenti doti comunicative
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Capacità deduttive e di ragionamento
Rozumowanie dedukcyjne
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Capacità logiche
Logiczne myślenie
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Capacità analitiche
Zdolności analityczne
Készség a dolgok részletes értékelésére
Ottime abilità interpersonali
Zdolności interpersonalne
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Capacità di negoziazione
Zdolności negocjacyjne
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Capacità di presentazione
Umiejętność prezentacji
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
In allegato trova il mio cv.
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Referencje na żądanie.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Referencje na żądanie od ...
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Sono disponibile per un colloquio...
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
In fede,
Z wyrazami szacunku,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Cordialmente,
Z wyrazami szacunku,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
I miei più cordiali saluti,
Z poważaniem,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Saluti
Pozdrawiam,
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek