eszperantó | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Gentilissimo,
Estimata sinjoro,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Gentilissima,
Estimata sinjorino,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Gentili Signore e Signori,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Alla cortese attenzione di ...,
Estimataj sinjoroj,
Hivatalos, több címzett
A chi di competenza,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Gentilissimo Sig. Rossi,
Estimata sinjoro Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Estimata sinjorino Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Gentilissima Sig.na Verdi,
Estimata sinjorino Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Estimata sinjorino Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Gentilissimo Bianchi,
Estimata John Smith,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
In risposta all'annuncio apparso ne...
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Standard formula állásjelentkezéskor
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Standard formula állásjelentkezéskor
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Mi ŝatus labori por vi, por...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
I miei punti di forza sono...
Miaj fortoj estas...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Mia areo de kompetenteco estas...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Mi havas bonegan komandon de...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
Sto imparando...
Mi havas mezan scion de...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Mi havas... jarojn de sperto en...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
Sono un(') utente esperto/a di...
Mi estas sperta uzanto de...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Eccellenti doti comunicative
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Capacità deduttive e di ragionamento
Dedukta rezonado
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Capacità logiche
Logika rezonado
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Capacità analitiche
Analizaj kapabloj
Készség a dolgok részletes értékelésére
Ottime abilità interpersonali
Bonaj interhomaj kapabloj
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Capacità di negoziazione
Negocadaj kapabloj
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Capacità di presentazione
Prezentaj kapabloj
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
In allegato trova il mio cv.
Vi trovos mian karierresumo kune.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Vi povas akiri referencojn el...
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
Sono disponibile per un colloquio...
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
In fede,
Altestime,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Cordialmente,
Altestime,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
I miei più cordiali saluti,
Altestime,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Saluti
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek